SCS No. 39/ 2018

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

39/ 2018: Imaginar (anti)utopic

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Consiliu editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Florinela Floria, Petronela Savin

Asistenţă lingvistică (limba engleză): Ioana Boghian

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu


Consiliu ştiinţific

Alexandru Boboc, Academia Română 

Solomon Marcus, Academia Română

Eugen Simion, Academia Română

Simona Bealcovschi, Université de Montréal, Canada

Florica Bodiştean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România

Antonio Patraş, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România

Ştefana Pop-Curşeu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curşeu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, România

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, “Southern Semiotic Review”, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei:

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel. / fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

http://studiisicercetari.ub.ro/

https://sites.google.com/site/studiisicercetari/

Cuprins

Cea mai bună dintre lumile posibile?

7

Alexandru Boboc

Literatură și filosofie: „Lumile” literaturii în perspectivă semantică, logică și ontologică (partea a II-a)

9

Adina Vukovic

La Tempête de William Shakespeare. Theatrum mundi, référence philosophique et métaphore de la condition humaine

35

Maricela Strungariu

Un monde sans livres: le pire des mondes possibles. Déshumanisation et préservation du savoir dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury

49

Andreia-Irina Suciu, Mihaela Culea

Dystopia through (forms of) discourse in George Orwell’s Nineteen eighty-four

57

Cătălina Bălinişteanu-Furdu

Peter Pan vs Alice in utopian/dystopian wonderlands

73

Florinela Floria

Sfârșitul utopiei. Practici alimentare în universul carceral

83

Vasile Spiridon

Herta Müller: domiciliu obligatoriu şi domiciliu flotant

91

Diana Zaharia

Generația pierdută: literatura antiutopiei

99

Silvia-Maria Munteanu

Identitatea oraşului comunist – de la utopie la distopie în romanul lui Mircea Cărtărescu

113

Nicoleta Ifrim

Ipostaze ale criticului în text și „ideologia” scriiturii: Eugen Simion – „Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial”

125

Iuliana Oică

Un personaj din exil – Dumitru Țepeneag

129

Varia

137

Mircea Coloşenco

Binomul bacovian. Poezie-muzică, în versiunea Agathei Grigorescu-Bacovia

139

Alin Popa, Violeta Popa

Evoluția administrativ-teritorială a orașului Bacău. Procesul de extindere a orașului (1821-1989)

147

M-or troieni cu drag aduceri aminte…”

163

Maria I. Grigoriu, Doamna limbii franceze

165

Ioan Dănilă, In memoriam Radu Cârneci

166

Ioan Dănilă, In memoriam Stela Marica-Ionescu

   167

Recenzii

        171

Dolores Toma, Panait Istrati de A la Z, Iași, Junimea, 2016 (Vasile Spiridon)

173

Constantin Schifirneţ, Modernitatea tendenţială. Reflecţii despre evoluţia modernă a societăţii, Bucureşti, Tritonic, 2016 (Nicoleta Popa Blanariu)

177

Adrian Chircu-Buftea, Précis de morphologie romane, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011 (Ioan Dănilă)

180

Gabriela Gîrmacea, Primul Război Mondial între realitate și ficțiune, București, Didactica Publishing House, 2018 (Elena-Ruxandra Petre)

Volumul poate fi descărcat de aici: SCS_39_ 2017_8 dec

182