SCS 42 (2019)

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-șef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Nicoleta Popa Blanariu, Florinela Floria

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul știinţific

Alexandru Boboc, Academia Română

Solomon Marcus, Academia Română

Eugen Simion, Academia Română

Simona Bealcovschi, Université de Montréal, Canada

Florica Bodiștean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăușu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Till R. Kuhnle, Université de Limoges, Franţa

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Antonio Patraș, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Ștefana Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, România

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, “Southern Semiotic Review”, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România, Tel. / fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

Cuprins

Vasile Spiridon Gheorghe Asachi în contratimpul biologic și ideologic 7
Mariana Boca Memorie, ficţiune şi literatură prin Svetlana Aleksievici 13
Mircea Coloșenco Marian Popa versus prozator postmodern 21
Diana Zaharia Fața cernită a libertății. Interviurile, portretele și evocările lui Pavel Chihaia
31
Daniel Dincă Dorin Tudoran pe „lungul drum al întoarcerii «acasă»” 45
Paraschiva Butnarașu (Buciumanu) Raportul dintre puterea politică și lumea imaginară a scriitorului în comunism 57
Mihaela-Alina Chiribău-Albu Biblioteca – un labirint? 87

Recenzii

101
Bogdan-Alexandru Stănescu, Caragiale. Scrisoarea pierdută, Iași, Polirom, 2019 (Adrian Jicu) 103
Corina Ciocârlie, Andreea Răsuceanu, Dicționar de locuri literare bucureștene, București, Humanitas, 2019 (Adrian Jicu) 105
Elena Ciobanu, From Widsith to Shakespeare. The building of a literary tradition, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2019 (Iulia Andreea Milică) 107
Mircea Mihăieș, O noapte cu Molly Bloom. Romanul unei femei, Iași, Polirom, 2019 (Vasile Spiridon) 109
Mariana Neț (coordonator), Limba cărților de bucate românești,Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019 (Petronela Savin) 113

Volumul 42 (2019), in extenso, poate fi descărcat de aici.