SCS No. 37/ 2017

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere,
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

37/ 2017: Simbol(ism) şi (re)prezentare

Redactor-şef: Vasile Spiridon
Comitet editorial:
Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban
Asistenţă lingvistică (limba engleză)
: Ioana Boghian
Coordonator de număr:
Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul ştiinţific

 • Alexandru Boboc, Academia Română
 • Solomon Marcus, Academia Română
 • Eugen Simion, Academia Română
 • Simona Bealcovschi, Université de Montréal
 • Florica Bodiştean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România
 • Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
 • Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România
 • Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada
 • Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
 • Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa
 • Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
 • Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania
 • Doris Mironescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Ştefana Pop-Curşeu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj, România
 • Ioan Pop-Curşeu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj, România
 • Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, România
 • Geoffrey Sykes, University of New South Wales, ˝Southern Semiotic Review˝, Australia
 • Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa
 • Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
 • Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
 • Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România
Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com
https://sites.google.com/site/studiisicercetari/
http://studiisicercetari.ub.ro

Cuprins

Cuvânt înainte. Simbol(ism) şi (re)prezentare
(Nicoleta Popa Blanariu)

7

Alexandru Boboc
Literatură şi filosofie: „lumile” literaturii în perspectivă semantică, logică
şi ontologică
(partea I)

11

Aşteptându-l pe Samuel Beckett

27

Nicoleta Popa Blanariu
Waiting for… Samuel Beckett

29

Liviu Dospinescu
Efect de prezență și non-reprezentare în teatrul contemporan

35

Samuel Beckett
dar norii…
(traducere în limba română de Ioana Boghian şi Nicoleta Popa Blanariu)

49

Samuel Beckett
Ce unde
(piesӑ pentru televiziune, traducere în limba română de Ioana Boghian)

53

Symbolon

59

Ioan Pop-Curşeu
Baudelaire et la sorcellerie: entre médiévalisme et symbolique moderne

61

Mircea Coloșenco
George Bacovia – anii cristalizării simbolistice

73

Vasile Spiridon
Dar numai eu ştiu taina narcisului ce moare”
(Dimitrie Anghel)

125

Silvia-Maria Munteanu
Estetica simbolistă – un discurs despre fiinţa principiu

133

Iuliana Oică
Note simboliste în lirica (post)paşoptistă: poezia inimii

143

Mihaela Chiribău-Albu
Simbolismul camerei și al oglinzii în literatura lui Mircea Eliade

157

Varia

165

Antonia Gîrmacea
The Pawn-Shop as a Mediator between the Public and the Private Space

167

Andy Puşcă, Cristinel Munteanu
O achitare pătimaş comentată”. Pedepsirea adulterului ca act de justiţie personală
într-un roman de Camil Petrescu

181

Dan Popa
Nightcore: variația elementelor suprasegmentale și implicațiile ei comunicaționale

193

Recenzii

205

Iulian Dămăcuș, Manierism și pitoresc în literatura sudului românesc,
Cluj, Napoca Star, 2015
(Diana Zaharia)

207

Mircea Muthu, Balcanismul literar românesc. Panoramic sud-est european.
Confluențe culturale
, Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană, 2017 (Vasile Spiridon)

210

Oliviu Felecan, Limba română în context european, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2009 (Ioan Dănilă)

214

SCS_37.pdf