SCS 43 (2020)

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-șef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Florinela Floria, Nicoleta Popa Blanariu

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul știinţific

Alexandru Boboc, Academia Română
Solomon Marcus, Academia Română

Eugen Simion, Academia Română

Simona Bealcovschi, Université de Montréal, Canada

Florica Bodiștean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăușu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Till R. Kuhnle, Université de Limoges, Franţa

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Antonio Patraș, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Ștefana Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, România

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, “Southern Semiotic Review”, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România, Tel. / fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

Cuprins

Adina Vuković Johan Van Der Keuken : le documentaire Amsterdam Global Village, improvisation et vérité cartographique 9
Ioan Pop-Curşeu Magie, éros, image(s) vers 1857 : enjeux et réverbérations d’un débat culturel 25
Raluca Bălăiță Écriture de la mobilité, reconstruction du soi chez Vassilis Alexakis 41
Mihaela Chiribău-Albu El soneto 74 de Lope de Vega – proyección literaria de la visión amorosa del poeta 49
Liviu Chiscop Poetul Nicolae Dabija în conștiința criticii 55
Paraschiva Butnărașu (Buciumanu) Nostalgia interbelicului și tentația actualității în proza lui Constantin Țoiu 73
Cristinel Munteanu Aspecte hermeneutice într-un roman de Valentin Popa 81
Mihaela Hriban Considerații asupra cuvintelor de origine engleză în stilul beletristic : Scrisorile lui C. Negruzzi 91
Elena-Tatiana Huțu (Dâlcu-Năstase) Figuri ale orientării către public mecanism de persuadare în discursul din pliantele publicitare bancare 101
Ioana Boghian Toleranța – de la valoare umană la atitudine profesională a cadrului didactic 109

Recenzii


129
Habent sua fata libelli, într-o ediţie 2020 (Ioan Dănilă) 131
Ligia Bârgu-Georgescu, Topologia personajelor și funcțiilor în basmul fantastic românesc. Analiză semiotică: semn, comunicare (Sanda Golopenția-Eretescu) 132
Liliana Aron-Ene, Oameni şi locuri din Argeş, Piteşti, Tiparg, 2016 (Ioan Dănilă) 136
Adrian Jicu, Baricada de hârtie. Cronici, recenzii și alte anacronisme, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2020(Petronela Savin) 137
Maricela Strungariu, Une passion qui dévore : regards croisés sur la lecture et le lecteur, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020 (Nicoleta Popa Blanariu) 140
Nadia-Nicoleta Morăraşu, English-Romanian Dictionary of Name-Related Terms,Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2020 (Petronela Savin) 142
Nicolae Dabija, Reparatorul de vise. Antologie de versuri, Chișinău, Cartier, 2016 (Liviu Chiscop)
143

Contents

Adina Vuković Johan Van Der Keuken : le documentaire Amsterdam Global Village, improvisation et vérité cartographique 9
Ioan Pop-Curşeu Magie, éros, image(s) vers 1857 : enjeux et réverbérations d’un débat culturel 25
Raluca Bălăiță Écriture de la mobilité, reconstruction du soi chez Vassilis Alexakis 41
Mihaela Chiribău-Albu Lope de Vega’s 74 sonnet – a literary mirror of his perception upon love 49
Liviu Chiscop The poet Nicolae Dabija in the consciousness of criticism 55
Paraschiva Butnărașu (Buciumanu) The nostalgia of the interbelic period and the temptation of the present in Constantin Țoiu’s prose 73
Cristinel Munteanu Hermeneutical Aspects in a Novel by Valentin Popa 81
Mihaela Hriban Viewpoints on the English Words into Belletristic Style: Letters by C. Negruzzi 91
Elena-Tatiana Huțu (Dâlcu-Năstase) Figures of public orientation – persuasion mechanism in the discourse of bank advertising leaflets 101
Ioana Boghian Tolerance – from human value to teacher professional attitude 109
Book Reviews

129
Habent sua fata libelli, in a 2020 edition (Ioan Dănilă) 131
Ligia Bârgu-Georgescu, Characters’ and functions topology in the Romanian fantastic folk tale. Semiotic analysis: sign, communication (Sanda Golopenția-Eretescu) 132

Liliana Aron-Ene, Oameni şi locuri din Argeş, Piteşti, Tiparg, 2016 (Ioan Dănilă)

136
Adrian Jicu, Baricada de hârtie. Cronici, recenzii și alte anacronisme, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2020(Petronela Savin) 137
Maricela Strungariu, Une passion qui dévore : regards croisés sur la lecture et le lecteur, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020 (Nicoleta Popa Blanariu) 140
Nadia-Nicoleta Morăraşu, English-Romanian Dictionary of Name-Related Terms,Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2020 (Petronela Savin) 142
Nicolae Dabija, Reparatorul de vise. Antologie de versuri, Chișinău, Cartier, 2016 (Liviu Chiscop)
143

Volumul in extenso se poate descărca de aici.