SCS 44 (2020)

STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-șef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Florinela Floria, Nicoleta Popa Blanariu

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul știinţific

Alexandru Boboc, Academia Română
Solomon Marcus, Academia Română

Eugen Simion, Academia Română

Simona Bealcovschi, Université de Montréal, Canada

Florica Bodiștean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăușu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Till R. Kuhnle, Université de Limoges, Franţa

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Antonio Patraș, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Ștefana Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, România

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, “Southern Semiotic Review”, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România, Tel. / fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

Cuprins

Adina Vuković La vérité polyphonique: la mise en question de la dichotomie entre fiction et documentaire 9
Mihaela Culea, Nadia-Nicoleta Morăraşu Literary and cultural representations of the building-metaphor in the english “culture of sensibility” 23
Nicoleta Popa Blanariu, Dan Popa Never ending story: Don Quijote, un mit transmedial, produsul unei comunităţi de creatori (cvasi)independenţi 33
Liviu Chiscop Masca lui Bacovia 65
Paraschiva Butnărașu (Buciumanu) Conștiința etică și civică a lui Constantin Țoiu 73
Carmen-Mihaela Agrigoroaie (Zaharia) Culisele unui titlu camilpetrescian 81
Iuliana Oică Proza scurtă a lui Dumitru Țepeneag: Omul rătăcit și divinitatea tăcută
91


Recenzii


97
Shakespeare interpretat de Adrian Papahagi. Sonete; Romeo și Julieta, Iași, Polirom, 2020 (Adrian Jicu) 99
Shakespeare interpretat de Adrian Papahagi. Visul unei nopți de vară; Cum vă place, Iași, Polirom, 2020 (Adrian Jicu) 100
Nicolae Dabija, Țara mea de dincolo de Prut, Bacău, Contexte, 2019 (Liviu Chiscop) 102
Ion D. Sîrbu, Ultimele…, Târgu-Jiu, Măiastra, 2020 (Vasile Spiridon) 105

Contents

Adina Vuković Polyphonic truth: questioning the dichotomy between fiction and documentary 9
Mihaela Culea, Nadia-Nicoleta Morăraşu Literary and cultural representations of the building-metaphor in the english “culture of sensibility” 23
Nicoleta Popa Blanariu, Dan Popa Never ending story: the transmedia myth of Don Quijote as the product of a weakly-connected community of multimedia artists 33
Liviu Chiscop Bacovia’s mask 65
Paraschiva Butnărașu (Buciumanu) The ethical and civic conscience of ConstantinȚoiu 73
Carmen-Mihaela Agrigoroaie (Zaharia) Behind the Scenes of a Camil Petrescu’s Title 81
Iuliana Oică Dumitru Țepeneag’s short prose: Omul rătăcit şi divinitatea tăcută
91

Book Reviews


97
Shakespeare interpretat de Adrian Papahagi. Sonete; Romeo și Julieta, Iași, Polirom, 2020(Adrian Jicu) 99
Shakespeare interpretat de Adrian Papahagi. Visul unei nopți de vară; Cum vă place, Iași, Polirom, 2020 (Adrian Jicu) 100
Nicolae Dabija, Țara mea de dincolo de Prut, Bacău, Contexte, 2019 (Liviu Chiscop) 102
Ion D. Sîrbu, Ultimele…, Târgu-Jiu, Măiastra, 2020 (Vasile Spiridon) 105

Volumul in extenso se poate descărca de aici.