SCS No. 36/ 2016

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Nr. 36

2016

Copyright 2016, Editura „Alma Mater”, Bacău, România

ISSN 1224 – 841 X

All rights reserved

 

Revistă a Facultăţii de Litere,

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Violeta Popa, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Asistenţă lingvistică (limba engleză): Ioana Boghian

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul ştiinţific

Solomon Marcus, Academia Română

Eugen Simion, Academia Română

Maria Carpov, Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, România

Geoffrey Sykes, ˝Southern Semiotic Review˝, University of Wollongong and University of Notre Dame Sydney, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

https://sites.google.com/site/studiisicercetari/

http://studiisicercetari.ub.ro/

 

Cuprins

Cuvânt-înainte (Nicoleta Popa Blanariu)

7

Petru Zugun

O lecţiune inspirată a editorului D. Murăraşu, în versurile 189-190 din Împărat şi proletar

11

Cristinel Munteanu

Un aspect al unei hermeneutici integrale: confirmarea sensului (cu ilustrări din Platon şi Sadoveanu)

15

Petronela Savin

Expresia imaginară a făgădui marea cu sarea. Universalitate şi specificitate culturală

33

Florinela Floria

Discursul vinului între coduri şi semne. Elemente de sociosemiotică a patrimoniului cultural alimentar

39

Mihaela Hriban

Terminologia culinară românească de origine englezească (I)

45

Mioara Mocanu

Ficțiunea romanescă la confluența dintre magic și fantastic. Spațiu, timp, instanțe în romanul Heinrich von Ofterdingen

51

Antonia Gîrmacea

Domestic Surveillance and Dreams of Freedom in Mary Elizabeth Braddon’s Thou Art the Man

67

Silvia-Maria Munteanu

Mircea Cărtărescu: Un Jurnal de vise

85

Iuliana Oică

Dumitru Țepeneag: visul ca formă alternativă de literatură

101

Ana-Maria Ticu

Lumi politice posibile – mahalaua încoronată

111

Florin Daniel Dincă

Dorin Tudoran. Măştile Eului poetic în Cântec de trecut Akheronul

117

Elena Alina Bărbuţă

Vasile Lovinescu și Mundus imaginalis

123

Mihaela Chiribău-Albu

Visul – preambul al morții în nuvela La țigănci, de Mircea Eliade

129

Mansardă la Paris cu vedere spre moarte

Cristina Scarlat în dialog cu regizorul Alain Lecucq, Compagnie Papierthéâtre, Franța

137

Recenzii

Nicolae Scurtu, Al. Hanță – repere pentru o biografie, Editura Ars Docendi, București, 2016 (Ioan Dănilă)

145

 

Petronela Savin, Universul din lingură. Despre terminologia alimentară românească, Iaşi, Institutul European, 2012, 194 p. (Ioan Dănilă)

146

Nicoleta Popa Blanariu, Când literatura comparată pretinde că se destramă. Studii şi eseuri, vol. I-II: vol I, Invarianţii, un fir al Ariadnei?, 254 p.; vol. II, (Inter)text şi (meta)spectacol, 205 p., Bucureşti, Editura Eikon, 2016 (Florinela Floria)

147

Ioan Iacob, Arc poetic transatlantic: Mihai Eminescu – Edgar Allan Poe, Iaşi, Editura Junimea, 2017 (Vasile Spiridon)

149

Gheorghe Glodeanu, Orientări în proza fantastică românească, Iași, Editura TipoMoldova, 2014, 667 p. (Vasile Spiridon)

153

Luminița Drugă, Considerații lingvistice asupra „Povestirilor” lui Vasile Voiculescu, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2016, 210 p. (Ecaterina Creţu)

160

Dorel Fînaru, Lingvistica limbilor lumii, Editura Institutul European, Iaşi, 2015, 418 p. (Cristinel Munteanu)

163

SCS No. 36/ 2016.pdf