SCS 47 (2022)

STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-șef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Florinela Floria, Nicoleta Popa Blanariu

Coordonatori de număr: Nicoleta Popa Blanariu, Adrian Jicu

Comitetul știinţific

Eugen Simion, Academia Română

Simona Bealcovschi,Université de Montréal, Canada

Florica Bodiștean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Daniel Cristea-Enache, Universitatea Bucureşti, România

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Cristina Florescu, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Alexandru Gafton,Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăușu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Till R. Kuhnle, Université de Limoges, Franţa

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Antonio Patraș, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Ștefana Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, România

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, “Southern Semiotic Review”, Australia

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România, Tel. / fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

http://studiisicercetari.ub.ro/

https://sites.google.com/site/studiisicercetari/

Cuprins

Prefață (Adrian Jicu) 9
Discurs identitar, memorie și ficțiune 11
Paul Cernat Fantasme genealogice și identități sublimate: Mihail Sadoveanu, Mateiu Caragiale, Panait Istrati 13
Doris Mironescu Construcții retrospective ale masculinității culturale în secolul al XIX-lea românesc: memorialistica despre societatea „Junimea” 25
Maricela Strungariu De l’autobiographie à l’autofiction: brève incursion dans l’histoire d’un genre protéiforme 37
Porfirie Pescaru Ȋnvăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie şi Bizanţuldupă Bizanţ 45
Florinela Floria Memoria gustului. Estezie și practici de comunicare 53
Vasile Spiridon Transparență și obstacol 59


Miscellanea 65
Loredana Cuzmici, Alexandra Olteanu, Roxana Patraș Prolegomenele unui proiect. Romanul de consum în spațiul cultural românesc 67
Mariana Baloșescu Alegerile comparatistului: pentru o cale dincolo de ideologie 83
Nicoleta Popa BlanariuNoua” literaturǎ comparatǎ: provocǎri, soluţii, controverse 95


Recenzii 107
Ioan Barac, Scrieri, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2021(Adrian Jicu) 109
Victoria Fonari, Hermeneutica mitului antic în poezia din Republica Moldova (1990 – 2010), Chişinău, Epigraf, 2021 (Ioan Dănilă) 111
Mariana Boca, Memorie şi precaritate, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2019 (Monica Coca) 112
Cătălina Bălinișteanu-Furdu, A Topography Plagued by Marginality in Victorian Novels, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, Germany, 2022 (Veronica Grecu Balan) 115
Constantin Călin, Iarăși Bacovia!… Glose și jurnal, Bacău, Babel, 2022 (Vasile Spiridon) 119

Content

Foreword (Adrian Jicu) 9
Identity discourse, memory and fiction
11
Paul Cernat Genealogical phantasms and sublimated identities: Mihail Sadoveanu, Mateiu Caragiale, Panait Istrati 13

Doris Mironescu Retrospective Constructions of Cultural Masculinity in 19th Century Romania: The Memoirs on the Junimea Society
25
Maricela Strungariu From autobiography to autofiction: A short incursion in the history of a protean genre 37
Porfirie Pescaru The teachings of Neagoe Basarab to his son Theodosius and Byzantium after Byzantium 45
Florinela Floria Memory of the taste. Esthesia and communication practices 53
Vasile Spiridon Transparency and obstacle 59


Miscellanea 65
Loredana Cuzmici, Alexandra Olteanu, Roxana Patraș Prolegomena of a research project. The popular novel in Romanian cultural space 67
Mariana Baloșescu The choices of the comparatist: for a path beyond ideology 83
Nicoleta Popa Blanariu The new comparative literature: challenges, solutions, polemics 95


Book reviews 107
Ioan Barac, Scrieri, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2021(Adrian Jicu) 109
Victoria Fonari, Hermeneutica mitului antic în poezia din Republica Moldova (1990–2010), Chişinău, Epigraf, 2021 (Ioan Dănilă) 111
Mariana Boca, Memorie şi precaritate, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2019 (Monica Coca) 112
Cătălina Bălinișteanu-Furdu, A Topography Plagued by Marginality in Victorian Novels, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, Germany, 2022 (Veronica Grecu Balan) 115
Constantin Călin, Iarăși Bacovia!… Glose și jurnal, Bacău, Babel, 2022 (Vasile Spiridon) 119

Volumul in extenso se poate descărca de aici: https://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2023/03/SCS-47_9.02.pdf

Télécharger le volume in extenso ici: https://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2023/03/SCS-47_9.02.pdf

Download the volume in extenso here: https://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2023/03/SCS-47_9.02.pdf