SCS 48 (2022)

STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-șef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Petronela Savin, Florinela Floria

Coordonator de număr: Petronela Savin

Comitetul știinţific

Eugen Simion, Academia Română

Simona Bealcovschi, Université de Montréal, Canada

Florica Bodiștean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Daniel Cristea-Enache, Universitatea Bucureşti, România

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Cristina Florescu, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Alexandru Gafton, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăușu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Till R. Kuhnle, Université de Limoges, Franţa

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Antonio Patraș, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Ștefana Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, România

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, “Southern Semiotic Review”, Australia

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România, Tel. / fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

https://studiisicercetari.ub.ro

https://sites.google.com/site/studiisicercetari/

Cuprins

Stelian Dumistrăcel. Profesorul nostru (Petronela Savin) 9
Stelian Dumistrăcel. In memoriam 11
Monica-Geanina Coca Stelian Traian Dumistrăcel – itinerarul unei vieți puse în slujba limbii române 15
Florinela Floria Stelian Dumistrăcel – forme de comunicare 21
Să păstrăm nivelul de elită al limbii române”Stelian Dumistrăcel intervievat de Ioan Dănilă 27


Articole. Studii. Note 31
Cristinel Munteanu Minciuna și înghețatul apelor. Despre originea unei expresii românești 33
Aura Comorașu Biografia unei expresii: A fi bun de dus la balamuc 39
Ciprieana Bâclea Stelian Dumistrăcel. Viziune și metodă în cercetarea stilului operei lui Marin Preda 47
Tincuța Horonceanu-Bernevic Stelian Dumistrăcel. Glasuri, tonuri, sonorități în opera lui Marin Preda 53


Restituiri. Stelian Dumistrăcel, despre Marin Preda 61
Antimimetismul lingvistic al lui Moromete 63
Marin Preda: expresia lingvistică a fascinației orașului 65
Marin Preda: forma și semnificația neologismului 71
Oameni și locuri la Marin Preda 75
Socoteala ciobanului e achitată 81
Un motiv din „Povestea vorbii” 87
Moromeţii: momentul psihologic al parimiei şi statutul personajelor 91
Marin Preda: în căutarea semnificațiilor originare 99
Pretexte antonpannești la Marin Preda:„O adunare liniștită” 105
Marin Preda: jocul periculos cu fetișurile și cuvintele fetișizate 119
Marin Preda în perspectiva temei „rurale” 123
Marin Preda dinspre retorică 131
Mai înghețat decât gerul”. Sunete și sonorități ale vorbirii la Marin Preda 133


Recenzii 135
Doina Cmeciu, Glosar englez-român de termeni și nume biblice. Semnificații în discursul literar, Bacău, ROVIMED, 2022 (Adrian Jicu) 137
Cătălina Bălinișteanu-Furdu, Old and Middle English Literature. The Literature of the Renaissance, Bacău, Alma Mater, 2021 (Veronica Grecu Balan) 139
Luminița Drugă, Nadia-Nicoleta Morărașu, Creativitate onomastică în spațiul cultural românesc, Bacău, Alma Mater, 2022 (Petronela Savin) 142
Irina Petraş, Eminescu – începutul continuu, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2021 (Vasile Spiridon) 143

Contents

Stelian Dumistrăcel. Our Professor (Petronela Savin) 9
Stelian Dumistrăcel. In memoriam 11
Monica-Geanina Coca Stelian Traian Dumistrăcel – A Life-long Journey dedicated to the Romanian Language 15
Florinela Floria Stelian Dumistrăcel – Forms of Communication 21
Let us Preserve the Highest Standard of the Romanian Language”Stelian Dumistrăcel interviewed by Ioan Dănilă 27
Articles. Studies. Notes 31
Cristinel Munteanu On Lies and Frozen Waters. On the Origin of a Romanian Idiom 33
Aura Comorașu The Biography of a Phrase: „A fi bun de dus la balamuc” [to be worth being put to a mental desease hospice] 39
Ciprieana Bâclea Stelian Dumistrăcel. Visions and Methods in the Research of Marin Preda՚s Style 47
Tincuța Horonceanu-Bernevic Stelian Dumistrăcel. Voices, Tones, Sounds in Marin Preda’s Work 53

Restitutions. Stelian Dumistrăcel, about Marin Preda
61
Moromete’s Linguistic Antimimetism 63
Marin Preda: the Linguistic Expression of the City Fascination 65
Marin Preda: the Form and the Significance of the Neologism 71
People and Places in Marin Preda’ s Creation 75
The Sheperd Reward is Done 81
A Motive of “Povestea vorbii” [“The Story of the Spoken Word”] 87
The Novel “Moromeţii”: the Pschycological Moment of the Proverbs and the Status of the Characters 91
Marin Preda: in Search of the Origin of the Meanings 99
Anton Pann Types of Reasons in Marin Preda’s Short-story “ O adunare liniștită” [“A Silent Reunion”] 105
Marin Preda: the Dangerous Game of the Fetish and the Fetishized Words 119
Marin Preda in the Perspective of the “Rural” Theme 123
Marin Preda. On the Rhetoric Side. 131
More Frozen than Frost.” Sounds and Sonorities of Speech in Marin Preda’s Creation 133


Book reviews 135
Doina Cmeciu, Glosar englez-român de termeni și nume biblice. Semnificații în discursul literar, Bacău, ROVIMED, 2022 (Adrian Jicu) 137
Cătălina Bălinișteanu-Furdu, Old and Middle English Literature. The Literature of the Renaissance , Bacău, Alma Mater, 2021 (Veronica Grecu Balan ) 139
Luminița Drugă, Nadia-Nicoleta Morărașu, Creativitate onomastică în spațiul cultural românesc, Bacău, Alma Mater, 2022, (Petronela Savin) 142
Irina Petraş, Eminescu – The continuous begining, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2021 (Vasile Spiridon) 143

Cuprins

Stelian Dumistrăcel. Our Professor
(Petronela Savin)
9
Stelian Dumistrăcel. In memoriam 11
Monica-Geanina Coca Stelian Traian Dumistrăcel – A Life-long Journey dedicated to the Romanian Language 15
Florinela Floria Stelian Dumistrăcel – forme de comunicare 21
Să păstrăm nivelul de elită al limbii române”Stelian Dumistrăcel intervievat de Ioan Dănilă 27
Articole. Studii. Note 31
Cristinel Munteanu Minciuna și înghețatul apelor. Despre originea unei expresii românești 33
Aura Comorașu Biografia unei expresii: „A fi bun de dus la balamuc” 39
Ciprieana Bâclea Stelian Dumistrăcel. Viziune și metodă în cercetarea stilului operei lui Marin Preda 47
Tincuța Horonceanu-Bernevic Stelian Dumistrăcel. Glasuri, tonuri, sonorități în opera lui Marin Preda 53
Restituiri. Stelian Dumistrăcel, despre Marin Preda 61
Antimimetismul lingvistic al lui Moromete 63
Marin Preda: expresia lingvistică a fascinației orașului 65
Marin Preda: forma și semnificația neologismului 71
Oameni și locuri la Marin Preda 75
Socoteala ciobanului e achitată 81
Un motiv din „Povestea vorbii” 87
Moromeţii: momentul psihologic al parimiei şi statutul personajelor 91
Marin Preda: în căutarea semnificațiilor originare 99
Pretexte antonpannești la Marin Preda:„O adunare liniștită” 105
Marin Preda: jocul periculos cu fetișurile și cuvintele fetișizate 119
Marin Preda în perspectiva temei „rurale” 123
Marin Preda dinspre retorică 131
Mai înghețat decât gerul”. Sunete și sonorități ale vorbirii la Marin Preda 133


Recenzii 135
Doina Cmeciu, Glosar englez-român de termeni și nume biblice. Semnificații în discursul literar, Bacău, ROVIMED, 2022 (Adrian Jicu) 137
Cătălina Bălinișteanu-Furdu, Old and Middle English Literature. The Literature of the Renaissance, Bacău, Alma Mater, 2021 (Veronica Grecu Balan) 139
Luminița Drugă, Nadia-Nicoleta Morărașu, Creativitate onomastică în spațiul cultural românesc, Bacău, Alma Mater, 2022 (Petronela Savin) 142
Irina Petraş, Eminescu – începutul continuu, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2021 (Vasile Spiridon) 143

Volumul in extenso se poate descărca de aici: https://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2023/03/SCS-48_final_v3_10.02.22.pdf

Télécharger le volume in extenso ici: https://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2023/03/SCS-48_final_v3_10.02.22.pdf

Download the volume in extenso here: https://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2023/03/SCS-48_final_v3_10.02.22.pdf