SCS 49 (2023)

STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-șef: Vasile Spiridon

Coordonatori de număr: Nicoleta Popa Blanariu, Adrian Jicu

Redactori de număr: Florinela Floria, Petronela Savin, Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Luminița Drugă, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Comitetul știinţific

Eugen Simion, Academia Română

Simona Bealcovschi, Université de Montréal, Canada

Florica Bodiștean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Daniel Cristea-Enache, Universitatea Bucureşti, România

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Cristina Florescu, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Alexandru Gafton, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăușu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Till R. Kuhnle, Université de Limoges, Franţa

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Antonio Patraș, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Ștefana Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, România

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, “Southern Semiotic Review”, Australia

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România, Tel. / fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

https://studiisicercetari.ub.ro

Cuprins

Emanuela Ilie Maternitate, coping religios și afectiv în confesiunea Floricăi Baţu-Ichim
9
Florin Daniel Dincă Dorin Tudoran, de la Ultimul turnir (1992) la De bunăvoie, autobiografia mea (2020)
19
Anca Lavinia Casa Communicating with loved ones during the army
35
Ciprieana Andronic (Bâclea) Metaforă și creație în termeni și expresii românești privitoare la cămașă
45
Ruxandra Diana Moholea (David) Novumul în Istoriile insolite ale lui Ovid S. Crohmălniceanu
53
Irina-Marina Savinoiu (Chelariu) Începuturile dramaturgiei românești. Alecsandri și teatrul interactiv
65
Ruxandra Diana Moholea (David) Discursul prefațial al lui Ovid S. Crohmălniceanu între cheie de lectură și exercițiu critic
77
Irina-Marina Savinoiu (Chelariu) Lectura textului dramatic – o lectură în cheia textului multimodal?
89
Alexandra Butnaru Reflexiile unor existențe
97
Ana-Genoveva Bortoș Anul vechi și Anul Nou. Conflict dramatic și imaginar lingvistic
101
Denisa Gherman (Zaldea) Imaginarul frumuseții feminine reflectat în Proverbele românilor, de Iuliu A. Zanne
107
Tincuța Horonceanu (Bernevic)Cusururi sau urâciuni” femeiești în Povestea vorbii de Anton Pann
115
Florinela Floria Patrimoniul cultural imaterial – o retorică multimodală 121

Recenzii

129
Gheorghe Iorga, Sfidarea secundarului. Alte eseuri critice, București, Tracus Arte, 2023 (Adrian Jicu)
131
Cătălina Bălinişteanu, Femei, corpuri şi pasiuni în literatura lui Heinrich Mann, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012 (Petronela Savin)
132
Credinţă, învăţătură, univers spiritual (Ioan Dănilă)
133
Philologica Banatica 1/2022 (Petronela Savin)
135

Content

Emanuela Ilie Motherhood, religious and affective coping in the confession of Florica Bațu-Ichim
9
Florin Daniel Dincă Dorin Tudoran, from Ultimul Turnir (1992) to De bunăvoie, autobiografia mea (2020) 19
Anca Lavinia Casa Communicating with loved ones during the army
35
Ciprieana Andronic (Bâclea) Metaphorical creation in Romanian terms and expressions regarding the shirt
45
Ruxandra Diana Moholea (David) The novum in Istorii insolite by Ovid S. Crohmălniceanu
53
Irina-Marina Savinoiu (Chelariu) The beginnings of romanian dramaturgy. Alecsandri and the interactive theater
65
Ruxandra Diana Moholea (David) Ovid S. Crohmălniceanu’s discourse of prefaces between reading key and critical exercise
77
Irina-Marina Savinoiu (Chelariu) The reading of the dramatic text – a reading in the key of the multimodal text?
89
Alexandra Butnaru The reflections of some existences
97
Ana-Genoveva Bortoș Old Year and New Year. Dramatic conflict and linguistic imaginary
101
Denisa Gherman (Zaldea) The imaginary of female beauty reflected in the Proverbs of the Romanians…, by Iuliu A. Zanne
107

Tincuța Horonceanu (Bernevic) Women’s „Faults or ugly features” in Povestea vorbii by Anton Pann

115
Florinela Floria Intangible cultural heritage – a multimodal rhetorics
121
Book reviews 129
Gheorghe Iorga, Sfidarea secundarului. Alte eseuri critice, București, Tracus Arte, 2023 (Adrian Jicu)
132
Cătălina Bălinişteanu, Femei, corpuri şi pasiuni în literatura lui Heinrich Mann, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012 (Petronela Savin)
134
Faith, education, spiritual universe (Ioan Dănilă)
133
Philologica Banatica 1/2022 (Petronela Savin)
135

Volumul in extenso se poate descărca de aici: http://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2024/05/SCS-49_10.05_BT-FINAL.pdf

Download the volume in extenso here: http://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2024/05/SCS-49_10.05_BT-FINAL.pdf