SCS 50 (2023)

STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-șef: Vasile Spiridon

Coordonatori de număr: Liviu Dospinescu, Nicoleta Popa Blanariu

Redactori de număr: Nicoleta Popa Blanariu, Florinela Floria

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Luminiţa Drugă, Florinela Floria, Adrian Jicu, Violeta Popa, Petronela Savin, Mihaela Hriban

Comitetul știinţific

Eugen Simion, Academia Română

Simona Bealcovschi, Université de Montréal, Canada

Florica Bodiștean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Daniel Cristea-Enache, Universitatea Bucureşti, România

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Université Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Cristina Florescu, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Alexandru Gafton, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăușu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Till R. Kuhnle, Université de Limoges, Franţa

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Antonio Patraș, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Ștefana Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, România

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, “Southern Semiotic Review”, Australia

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Coperta: Liviu Dospinescu, Theatre in Ruins (2023)

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România, Tel. / fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

https://studiisicercetari.ub.ro

CONTENT / TABLE DES MATIÈRES

Dossier: Representations of Human Catastrophe in Literature and Performing Arts / Représentations de la catastrophe humaine en littérature et arts de la scène

Prologue
Liviu Dospinescu, Enjeux esthétiques et pragmatiques
de la représentation de la catastrophe humaine
11

The Critique’s Point of View/
Le point de vue du critique

Yana Meerzon, “The Chorus Perishes” – On Esther Bol’s Theatre of Catastrophe 29
Nicoleta Popa Blanariu, Entre-deux, identité exilique et tragédie de l’histoire: figures littéraires et stratégies de représentation scénique 55
Călin Ciobotari, Catarina and the New Formulas for Expressing the Contemporary Tragedy 75
Konstantza Georgakaki, Le rôle du réfugié dans la revue et dans le spectacle musical 83
Eirini Polydorou, The Idea of Human Tragedy on Greek Contemporary Stage: Theatre Directors Opening a Political Dialogue 91
Beatrice Lăpădat, Regarder, se laisser emporter : la catastrophe visible et tangible dans le théâtre de Romeo Castellucci 119
Noemina Câmpean, Existence at the Challenge of the Impossible. Contemporary Theatre as a Symbolic Pound of Flesh
141

The Artist’s Point of View/
Le point de vue de l’artiste
Yeșim Özsöy, Time and Distance in the Face of Catastrophe and Artistic Creation: A Theatrical Exploration 155
Leonidas Papadopoulos, Pass-Port: the Representations of the “Passage” on the Theatrical Stage 165

Poetical Post-Scriptum/ Post-scriptum poétique
Luis Thenon, Gaza
175

Contributors’ Biographical Notes/ Notes biographiques des contributeurs

181

Event/ Événement: Federico García Lorca 125
Elena Vrâncianu, Giulia-Gabriela Cristea-Nechita, Ana-Adelina Poețelea, Magdalena Chitic Transmedia Echoes of a Spanish Tragedy/ Échos transmédia d’une tragédie espagnole/ Ecouri transmediale ale unei tragedii spaniole
189

Miscellanea
Vasile Spiridon, Adrian Marino. Complexe vindicative 201

Book Reviews/ Compte rendus
Alex Goldiș, Zoom in/ Zoom out. Lecturi de critică și literatură contemporană, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2023 (Adrian Jicu) 209
Gheorghe Iorga, Sfidarea secundarului, Bucureşti, Tracus Arte, 2023 (Nicoleta Popa Blanariu) 212

Volumul in extenso se poate descărca de aici: http://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2024/06/SCS_50_2024_coperta_si_volum_BT_FINAL_6iunie.pdf

Télécharger le volume in extenso ici: http://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2024/06/SCS_50_2024_coperta_si_volum_BT_FINAL_6iunie.pdf

Download the volume in extenso here: http://studiisicercetari.ub.ro/wp-content/uploads/2024/06/SCS_50_2024_coperta_si_volum_BT_FINAL_6iunie.pdf