Call for papers

Specific topics of the journal

  • linguistic representation and collective mentality;
  • literary imaginary and ideology;
  • translation, comparativism and interculturality;
  • Romanian culture and literature within the European context;
  • ethno-anthropological premises of interculturality;
  • representation, imagology, intercultural communication;
  • Otherness: contemporary myths;
  • verbal and nonverbal: representational codes and intercultural dialogue;
  • natural language and the new (multi)media technologies.

email: studiisicercetari3@yahoo.com

Call for papers: SCS 45 (2021): Bacovia, Bacăul şi bacovienii

Stimaţi colegi,

Primim în continuare studii, articole şi recenzii pentru revista Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria filologie. Revista este clasificată în categoria B, pe domeniul filologie. Ea este, de asemenea, inclusă în mai multe baze de date şi cataloage internaţionale, între care CEEOL, Index Copernicus, Fabula, Linguist list, WorldCat, KVK.

Numărul 45 (2021) va apărea sub genericul Bacovia, Bacăul şi bacovienii. Dorim să marcăm astfel momente importante pentru literatura română şi pentru Bacău: 140 de ani de la naşterea lui George Bacovia (1881 – 1957) şi 50 de ani de la organizarea primului Festival „Bacovia” în oraşul natal al poetului, prilej cu care a fost inaugurată Casa Memorială „George Bacovia” și a fost dezvelită statuia poetului, opera sculptorului Constantin Popovici. Sub diferite forme şi denumiri, festivalul s-a dovedit remarcabil de longeviv.

Apariţia acestui volum este totodată un gest de preţuire şi recunoştinţă faţă de profesorul Constantin Călin de la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Valoarea contribuţiei sale la exegeza bacoviană a fost confirmată prin acordarea Premiului „Lucian Blaga” de către Academia Română, pentru volumul Dosar Bacovia III. Triumful unui marginal (Bacău: Babel, 2017). Acesta încununează o muncă de cercetare de peste 50 de ani, din care au rezultat, de asemenea, între multe altele, Dosarul Bacovia: eseuri despre om şi operă (Bacău: Agora, 1999) şi Dosarul Bacovia II. O descriere a operei (Bacău: Agora, 2004).

Avem în vedere, în mod special, câteva direcţii tematice care se vor regăsi în structura pe secţiuni a volumului:

Bacovia 140

Un „marginal” în canon: Bacovia şi exegeţii lui

Dosarul” Constantin Călin 80

Traduttore/ traditore: Bacovia în traducere

Un capitol de World Literature: teoria şi practica simbolismului. Simbolism românesc, simbolism european

Jubileu: Festivalul Bacovia (Bacău, 1971) şi avatarii săi

Un dosar tematic, Scriitorii despre Bacovia, va reuni mărturii ale poeţilor, prozatorilor, dramaturgilor, eseiştilor de astăzi despre relaţia lor cu opera, personalitatea şi biografia lui Bacovia.

În secţiunea Miscellanea, vor fi incluse contribuţii pe teme la alegerea autorilor, dar subsumate domeniului pe care îl acoperă revista. (În această privinţă, mai multe precizări sunt disponibile pe site-ul publicaţiei, la adresele menţionate în continuare.) Volumul se va încheia, ca de obicei, cu o secţiune de Recenzii.

Textele pot fi oferite spre publicare în română, engleză sau franceză.

Normele de redactare sunt disponibile pe site-ul revistei, la adresele de mai jos:

https://sites.google.com/site/studiisicercetari/nr-17-2007/Home/instructions-for-authors

Pentru acest număr, textele pot fi remise redacţiei până la data de 15septembrie 2021, pe adresa studiisicercetari3@yahoo.com.

Vă aşteptăm contribuţiile pentru a le găzdui în paginile revistei.