SCS 45 (2021)

STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-șef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Florinela Floria, Nicoleta Popa Blanariu

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul știinţific

Alexandru Boboc, Academia Română
Solomon Marcus, Academia Română

Eugen Simion, Academia Română

Simona Bealcovschi, Université de Montréal, Canada

Florica Bodiștean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Daniel Cristea-Enache, Universitatea București

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăușu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Till R. Kuhnle, Université de Limoges, Franţa

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Antonio Patraș, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Ștefana Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, România

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, “Southern Semiotic Review”, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România, Tel. / fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

http://sites.google.com/site/studiisicercetari/

Cuprins

Un marginal în miezul lucrurilor 9
Vasile Spiridon Un Bacovia al lui Constantin Călin 11
Adrian Jicu Constantin Călin – triumful unui marginal 23

În marginea lui Bacovia 29
Liviu Chiscop Bacovianismul – sinteză ingenioasă a principalelor curente moderniste 31
Carmen-Mihaela Agrigoroaie (Zaharia) George Bacovia într-un univers uniform 45

Miscellanea 55
Mariana Boca Ȋntre proiectul lui Nietzsche şi cel al lui Georg Simmel sau începutul unei meditaţii asupra modernităţii 57
Paraschiva Butnărașu (Buciumanu) Memoriile lui Constantin Țoiu 65
Emilia Grigoraș Corintic şi doric în romanul Unchiul din Paris 75
Recenzii 81
Ion Pop, Poezia românească neomodernistă, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2018(Vasile Spiridon) 83
Philologica Banatica 2/2020 (Ioan Dănilă) 86
Alecsandri, băcăuanul – două note bibliografice (Ioan Dănilă) 87
Vasile Alecsandri, Opere. Poezii. Vol. I, II, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2019 (Liviu Chiscop) 88
Mariana Boca, Memorie și precaritate, Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 2019 (Florica Teodoriuc)

97
Mihaela Hriban, Elemente de lingvistică generalăNote de curs, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2021 (Petronela-Belatris Ancuța) 100

Volumul in extenso se poate descărca de aici.

Télécharger le volume in extenso ici.

Download the volume in extenso here.