SCS, No. 35/ 2016

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Florinela Floria, Mihaela Hriban, Petronela Savin

Asistenţă lingvistică (limba engleză): Ioana Boghian

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

 

Comitetul ştiinţific

Solomon Marcus, Academia Română

Eugen Simion, Academia Română

Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, România

Geoffrey Sykes, ˝Southern Semiotic Review˝, University of Wollongong and University of Notre Dame Sydney, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

https://sites.google.com/site/studiisicercetari/

http://studiisicercetari.ub.ro/

Cuprins

Sinopsis (Nicoleta Popa Blanariu)

7

Petru Zugun

Interpretări antroponimice

11

Cristinel Munteanu

Metafora ştiinţifică în concepţia lui Aristotel

23

Mihaela Hriban

Limbajul sportiv în presa de specialitate

37

Nadia-Nicoleta Morăraşu, Gabriela Andrioai Telibaşa

Managing Risks in the Interpretation and Translation of Technical Idioms

43

Ludmila Braniște

Rolul dezvoltării competenței comunicative în procesul de predare/învățare a limbii române ca limbă străină

51

Antonia Gîrmacea

Identity and Gender Performativity in Wilkie Collins’s ”The Law and the Lady”

57

Nadia-Irina Chelaru

Les doubles du passé, présent et éternel dans « Vendredi ou les limbes du Pacifique »

61

Gabriela Gîrmacea

Oameni, fapte, mentalităţi în memorialistica lui Ion Călugăru

75

Alin Popa, Violeta Popa

Învăţământul public băcăuan în perioada 1900-1918

83

Alin Popa, Violeta Popa

Învăţământul preuniversitar băcăuan în perioada 1918-1938

99

Mariana Tîrnăuceanu

Present-Day Autonomous Cultural Tendencies in Visual Arts Worldwide

111

Florinela Floria

Partida ceaiului – imaginar cultural şi patrimoniu estezic. O analiză semiodiscursivă

127

Recenzii şi cronici

133

Cristian Moroianu, Etimologie şi lexicologie românească. Convergenţe sincronice şi diacronice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015 (Cristinel Munteanu)

135

Luminiţa Drugă, Consideraţii lingvistice asupra prozei lui Mihail Sadoveanu, Cluj-Napoca, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2016 (Ecaterina Creţu)

137

Nicu Gavriluță, Nicolae Dima, Sorin Mihalache (editori), Religie și violență în Europa seculară, Iaşi, Editura „Trinitas” și Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2016 (Ioan Dănilă)

139

Vasile Ilincan, Eminescu – ziarist la „Timpul”, Icoane vechi şi icoane nouă. Studiu lingvistic, antologie de texte şi comentarii, ediţia a doua, revizuită şi adăugită, Cluj, Editura „Presa universitară clujeană”, 2014 (Ioan Dănilă)

140

Amalia Elena Constantinescu, Ionel Teodoreanu și medelenismul, București, Editura „Muzeul Literaturii Române”, 2016 (Vasile Spiridon)

142

Mădălina-Violeta Dîrmină, Vintila Horia – exilatul din exil, București, Editura „Eikon”, 2016 (Vasile Spiridon)

146

Gabriel Mardare, ®elpi, Iaşi, Editura „Junimea”, 2016 (Florinela Floria)

SCS 35/ 2016

150