SCS 40/ 2018

STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

La Centenar. Tz@ra 55, Fondane 120

Redactor-șef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Florinela Floria, Nicoleta Popa Blanariu

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul știinţific

Alexandru Boboc, Academia Română

Solomon Marcus, Academia Română

Eugen Simion, Academia Română

Simona Bealcovschi, Université de Montréal, Canada

Florica Bodiștean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăușu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Till R. Kuhnle, Université de Limoges, Franţa

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Antonio Patraș, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Ștefana Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, România

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, “Southern Semiotic Review”, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România, Tel. / fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

http://studiisicercetari.ub.ro/

https://sites.google.com/site/studiisicercetari/

Cuprins

La Centenar. Moştenirea avangardei: clasicizarea experimentului (Nicoleta Popa Blanariu)

7

Spiritul avangardei: Tzara, Dada, Fondane

17

Ion Pop

Note despre teatralitatea manifestelor dadaiste ale lui Tristan Tzara

19

Liviu Dospinescu

Tristan Tzara: repere și reverberații ale poeziei sonore, spiritul popular de la românitate la universalitate, via Dada

27

Ștefana Pop-Curșeu

Tristan Tzara, Marcel Iancu și fascinația dadaistă pentru reciclarea măștilor

41

Vasile Spiridon

Arta neagră”: țara îndepărtată a lui Tzara

53

Ioan Pop-Curșeu

Cine-poemul, o găselniţă avangardistă. Fondane, Artaud, Tzara și… ceilalţi

59

Emil Nicolae

Ilustrul pictor Jacques Hérold, aproape necunoscut

69

Nicoleta Popa Blanariu

De la Dada la Ionesco. Deconstrucţia semiozei: supralicitarea semnificantului

79

Uvertura unui secol. Primul Război Mondial: frontul de est

85

Alain Vuillemin

L’armée d’Orient en Moldavie en 1918-1919 à travers les romans de guerre de Roger Vercel

87

Constantin Călin

Trecut – prezent. Cinci secvenţe și un epilog

105

Simina Mastacan

Centenar. Sensuri, reprezentări, schematizări

117

Varia

125

Alexandru Boboc

Limbaj și timp în comportamentul uman și în comunicare

127

Adina Vukovic

Mémoire(s) et image à l’âge de l’écran global : Le cas de Flashback Memories de Tetsuaki Matsue

137

Ismail Avcu

Otherized Inauthentic Spare Parts In Search of An Authentic Self to Identify with: Kazuo Ishiguro’s Clone-Slaves in Never let me go

153

Andreea Tănăsescu

Dansul contemporan și avatarurile sale

169

Recenzii și cronici

175

Exil în pământul uitării (Liana Tugearu)

177

Exil în pământul coregrafiei contemporane (Vivia Săndulescu)

178

Petronela Savin, Bucate din bătrâni. Frazeologie și cultură românească, Iași, Institutul European, 2018 (Florinela Floria)

180

Nadia N. Morăraşu, A Dictionary of Similes: from Phrasemes to Tropes, Iași, PIM, 2010 (Luminița Drugă)

182

Alexandra Marina Gheorghe, Metamorfoze ale textului literar japonez de la Kojiki la Murakami, București, Editura Fundației România de Mâine, 2008 (Simona Dovleac)

183

Gabriel Mardare, «O» de Cioran : o introducere în osmologia textului, Iași, Sedcom Libris, 2018 (Florinela Floria)

186

Volumul poate fi descărcat de aici: SCS_40