Editorial board

Editor-in-chief: Vasile Spiridon

Editorial board: Nicoleta Popa Blanariu,  Florinela Floria, Violeta Preda, Luminița Drugă, Petronela Savin, Adrian Jicu, Mihaela Hriban

Technical assistance (IT): Dan Popa

Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

Scientific committee

 • Alexandru Boboc, Academia Română, Bucureşti
 • Solomon Marcus, Academia Română, Bucureşti
 • Eugen Simion, Academia Română, Bucureşti
 • Simona Bealcovschi, Université de Montréal, Canada
 • Florica Bodiştean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România
 • Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
 • Daniel Cristea-Enache, Universitatea Bucureşti
 • Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România
 • Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada
 • Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
 • Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa
 • Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
 • Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Till R. Kuhnle, Université de Limoges, Franţa
 • Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania
 • Doris Mironescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România
 • Ştefana Pop-Curşeu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj, România
 • Ioan Pop-Curşeu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj, România
 • Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, România
 • Geoffrey Sykes, University of New South Wales, ˝Southern Semiotic Review˝, Australia
 • Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa
 • Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
 • Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
 • Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia