SCS No. 38/ 2017

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

38/ 2017: Plurilingvism şi interculturalitate

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Consiliu editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Asistenţă lingvistică (limba engleză): Ioana Boghian

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Consiliu ştiinţific

Alexandru Boboc, Academia Română

Solomon Marcus, Academia Română

Eugen Simion, Academia Română

Florica Bodiştean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România

Antonio Patraş, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România

Ştefana Pop-Curşeu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curşeu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, România 

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, ˝Southern Semiotic Review˝, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România, Tel./ fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com, https://sites.google.com/site/studiisicercetari/

http://studiisicercetari.ub.ro/

Cuprins

In honorem Stelian Dumistrăcel

7

Stelian Dumistrăcel

Alocuţiune după acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa”

9

Vasile Spiridon

Stelian Dumistrăcel, un „străin” care vine în România

16

Luminiţa Botoşineanu

Cuvânt de salut

20

Colectivul Departamentului de Dialectologie şi Sociolingvistică de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, Rodica Zafiu, Ioan Milică, Marius-Adrian Hazaparu

Omagii, la împlinirea a 80 de ani

21

Pragmatică și (ideologie) lingvistică

29

Eugeniu Coşeriu

Două documente din perioada sosirii la Montevideo

(Traducere din limba spaniolă de Cristina Bleorţu şi Cristinel Munteanu)

31

Petru Zugun

Cupluri şi grupuri etimologice în CDDE

51

Geoffrey Sykes

Greimas and Levinas, Residents of Kaunas. War and Semiotic Theory in the Twentieth Century

57

Luminița Hoarță Cărăușu

Particularități pragmatice ale dezbaterii televizate Cap de afiș, moderator și realizator Andreea Știliuc, invitat Gigi Căciuleanu

69

Adriana Maria Robu

Elemente de creativtate în discursul parlamentar românesc

83

Simina Mastacan

Idéologies linguistiques actuelles. Le cas de l’écriture inclusive

91

Mihaela Hriban

Influenţe de origine engleză în limbajul sportiv

101

Memorie colectivă şi patrimoniu cultural

107

Petronela Savin, Cosmina Timoce-Mocanu, Adrian Jicu

Proiectul e-FestMemoria. Valorificarea patrimoniului imaterial. Sărbătorile de iarnă din judeţul Bacău

109

Cosmina Timoce-Mocanu

Cercetarea sărbătorilor de iarnă prin anchetele indirecte de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Analiză de caz: localităţi din judeţul Bacău

117

Adrian Jicu

e-FestMemoria. Sărbătorile de iarnă din județul Bacău, între ceremonial și discurs

129

Alin Popa, Violeta Popa

Geneza orașului moldovenesc. Studiu de caz – orașul Bacău (secolele XV-XVIII)

135

SCS_38_4.pdf