SCS 41 (2019)

Revistă a Facultăţii de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-șef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban

Redactori de număr: Nicoleta Popa Blanariu, Florinela Floria

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul știinţific

Alexandru Boboc, Academia Română

Solomon Marcus, Academia Română

Eugen Simion, Academia Română

Simona Bealcovschi, Université de Montréal, Canada

Florica Bodiștean, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

Maria Carpov, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iași, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăușu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Till R. Kuhnle, Université de Limoges, Franţa

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Doris Mironescu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Antonio Patraș, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România

Ștefana Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Ioan Pop-Curșeu, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România

Constantin Schifirneţ, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București, România

Geoffrey Sykes, University of New South Wales, “Southern Semiotic Review”, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România, Tel. / fax: 0234 – 588884

e-mail: studiisicercetari3@yahoo.com

http://studiisicercetari.ub.ro/

https://sites.google.com/site/studiisicercetari/

Cuprins

Lingvistică și poetică

11

Alexandru Gafton

Avatariile evolutive ale conceptului a educa

13

Mariana Tărnăuceanu

Atypical Language Standards in Argumentation

35

Arta memoriei

41

Vasile Spiridon

L’héritage de Mai 1968 en France

43

Maricela Strungariu

Scrierile diaristice ale lui Eugen Ionescu sau imaginea eului în fărâme

49

Simona Zaharia

Memoria colectivă în (re)scrierea sadoveniană

55

Diana Diaconu

Recuperarea identităţii prin scriitură. Constantin Virgil Gheorghiu, chemat la instanța istoriei

59

Georgeta Pompilia Costianu (Chifu)

În labirintul vieții și al creației alături de Doina Ruști

65

Alin Popa, Violeta Popa

Tratatul minorităților (1919) – o garanție minimă pentru o Românie cu adevărat mare

73

Diana Zaharia

Pavel Chihaia – portretul scriitorului la răscrucea vremurilor

95

Eleganţi, decadenţi, bonvivanţi

99

Diana Blaga

Elemente de patrimoniu gastronomic românesc în literatura lui Al. O. Teodoreanu

101

Selena Costea

Ipostaze ale scriitorului Al. O. Teodoreanu înainte și după Primul Război Mondial

107

Cătălina Bălinișteanu-Furdu

Mateiu I. Caragiale: un dandy, un dilettante în „Țara Huzurului”

115

Visători, avangardişti, dezamăgiţi

125

Diana Cătălina Stroescu

Depăşirea avangardei în opera lui Emil Ivănescu

127

Iuliana Oică

Onirismul estetic – o sinteză literară integratoare

131

Paraschiva Buciumanu (Butnarașu)

Deziluziile unui apărător al idealului comunist

141

Valentina-Luminița Carp (Tanasaciuc)

Ipostaze ale toposului mioritic în imaginarul poetic cernian

147

Plutonienii: analişti şi psihologi

153

Eugenia Tatiana Buzea (Bulancea)

Ascensiunea și decăderea modelului feminin în nuvela lui Gib Mihăescu. O retorică a idealului demitizat

155

Claudia Andreea Hărmănescu (Lefter)

Semiotica gesturilor în opera Hortensiei Papadat-Bengescu

167

Patrimoniu

177

Florinela Floria

Patrimoniul imaterial: matrice cronotopică și dialog intercultural

179

Luminița Drugă

Tezaure în contemporaneitate

185

Eugenia Nicola (Notărescu)

Cântecul popular de la Dunărea de Jos, parte a patrimoniului tradițional românesc

195

Nicoleta Popa Blanariu

La final de proiect: Contribuții românești la patrimoniul cultural european: Tristan Tzara 55, Benjamin Fondane 120 (7-10 noiembrie 2018)

201

Recenzii

211

Eugen Simion, Genurile biograficului, vol. I-II & Ficţiunea jurnalului intim, vol. I-III, București, Tracus Arte, 2018 (Nicoleta Popa Blanariu)

213

Alexandra Marina Gheorghe, Japonia și lumea occidentală – imaginea „celuilalt” între 1853 și 1912, Bacău, Alma Mater, 2015 (Petronela Savin)

216

Petronela Savin, Cosmina Timoce-Mocanu (coord.), Adrian Jicu, Maria Cuceu,Aceea era… Puterea colacilor”. Sărbători trăite, sărbători povestite în localități din județul Bacău, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2017 (Florinela Floria)

218

Luminiţa Drugă, Consideraţii lingvistice asupra prozei lui Mihail Sadoveanu, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016 (Petronela Savin)

220

Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor, ediția a doua, revăzută și adăugită, Timișoara, Brumar, 2018 (Vasile Spiridon)

Volumul 41 (2019), in extenso, poate fi descărcat de aici.

222