SCS No. 32/2014

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE
Nr. 32

2014

Copyright 2014, Editura Alma Mater, Bacău, România

ISSN 1224 – 841 X

All rights reserved.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Plurilingvism şi interculturalitate

Reprezentare (inter)culturală şi performativitate

2014

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere,

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria

Redactori de număr: Violeta Preda, Florinela Floria

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu
Comitetul ştiinţific

Solomon Marcus, Academia Română

Eugen Simion, Academia Română

Maria Carpov, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România A

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, România

Geoffrey Sykes, ˝Southern Semiotic Review˝, University of Wollongong and University of Notre Dame Sydney, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.
Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: studiisicercetari@yahoo.com https://sites.google.com/site/studiisicercetari/
Cuprins

Cuvânt-înainte

7

Foreword

9

I. Symposion

11

Geoffrey Sykes

Toward a theory of multiform expression

13

Parteneriat european. Programul „Cultura” 2007-2013

The interdisciplinary research group LOGOS, Associated partner of the

“E-motional” festival, october 2014 (the EU “Culture” programme,

2007-2013) (Nicoleta Popa-Blanariu)

25

II. Coduri vizuale şi expresii performative

33

Adina Vuković

Ghost Dog : la voie du samouraï de Jim Jarmusch. Le film comme « palimpseste »

35

Cristina Scarlat

„La ţigănci” de Mircea Eliade. Scurt istoric al receptării unui text literar în limbaje artistice complementare

45

III. Reprezentare lingvistică şi imaginar literar

59

Cristina Popescu

Embleme mitice în poezia exilului la Ovidius. Procedee omofonice

61

Ioan Dănilă

Ioana Postelnicu – fertilitatea memoriei

71

Cristina Popescu

Androginia ca manifestare bovarică în romanul „Pupa russa”

81

Nataşa Maxim

Sfârtecarea lui Cioran

91

Petronela Savin, Ioana Boghian

The Methodological Aspects of a Romanian-English Contrastive Collection of Food Idioms and Proverbs

99

Florinela Floria

Reprezentări economice, imagini ale alterităţii

107

Laura-Irina Gavriliu

„Scenografia” discursului didactic aparţinând manualului

115

Sorin Preda, Violeta Popa

Revista Formula AS şi editorialul „cu titlu uzurpat”

135

Răzvan Popovici-Diaconu

Utilizările tehnologiilor informaţionale în educaţia tinerei generaţii

145

IV. Recenzii

151

Luminiţa Corneanu, Leonid Dimov. Un oniric în Turnul Babel, Editura „Cartea românească”, Bucureşti, 2014 (Vasile Spiridon)

153

Nadia Nicoleta Morăraşu, The Stylistic Identity of English Literary Texts, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2014 (Floriana Popescu)

156

Adrian Jicu, Mon cher Basile. Eseu despre identitarul lui Vasile Alecsandri, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, Cluj-Napoca, 2014 (Florinela Floria)

159

Emrah Polat, Câinii merg în… Paradis, Editura „Vivaldi”, Bucureşti, 2013 (Gabriela Furtună)

160

Gheorghe Crăciun, Femei albastre, Editura „Polirom”, Iași, 2003 (Ramona Lescaie)

161

SCS_32_2014 volum_final iun 2015_18.06-1