SCS No. 31/2014

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

 

 

SERIA FILOLOGIE

 

 

 

 

 

Nr. 31

2014


 

 

Copyright 2014, Editura Alma Mater, Bacău, România

ISSN 1224 – 841 X

All rights reserved. 

 

 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere

 

 

 

 

STUDII  ŞI  CERCETĂRI  ŞTIINŢIFICE

SERIA  FILOLOGIE

 

 

 

Plurilingvism şi interculturalitate

 

 

 Imaginar și interculturalitate

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere,

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

 

 

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria

Redactori de număr: Petronela Savin, Adrian Jicu

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

 

 

Comitetul ştiinţific

Eugen Simion, Academia Română

Maria Carpov, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova

Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada

Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti

Geoffrey Sykes, Southern Semiotic Review, University of Wollongong and University of Notre Dame Sydney, Australia

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.

 

 

 

 

Coperta: Anca Mihăilă

 

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: studiisicercetari@yahoo.com


 

Cuprins

 

 

Cuvânt-înainte

7

Alexandra Marina Gheorghe

Intelectualii români și imaginea Japoniei în prima jumătate a secolului al douăzecilea

 

 

9

Antonia Gîrmacea

Asserting the empire: the reconstruction of cultural memory of the colonial other during the great exhibition of 1851 in New Zealand and Mauritius

 

 

23

Cristinel Munteanu

Despre oameni şi stiluri

 

33

Petronela Savin

A methodological model of an electronic collection of widespread European food idioms

 

 

41

Sorin Preda, Violeta Popa

Imaginarul virtual al locuinţei vs. imaginarul locuinţei virtuale în noua cultură media

 

 

49

Ioana Boghian

Levels of semiosis with the Victorian house as a sign in 19th-century English novels

 

 

61

Veronica Nanu

Obsesia „ușilor lăuntrice”. Motivul non-locului în scriitura carcerală a lui Paul Goma

 

 

75

Cristina Scarlat

Pe urmele unui spectacol: „Uniforme de general”, de Mircea Eliade pe scenele din Franța. Convorbire cu regizorul Benoît Vitse

 

 

89

Cristina Popescu

Hegemonia bovarismului sau mizele pactului Crăciun – Flaubert

 

103

Adrian Jicu

Români și străini. Reprezentări ale alterității în opera lui Vasile Alecsandri

 

111

Ana-Maria Ticu

Imaginarul diurnului și al nocturnului în proza scurtă a lui Fănuș Neagu

 

119

Luminița Drugă, Nadia Nicoleta Morărașu

Reprezentarea binelui şi răului în iconografia românească prin nume laice şi portrete de personaje istorice

 

 

123

Nataşa Maxim

Magia neagră a confesiunii – Mituri, simboluri, complexe

 

137

 

 

Recenzii

143
Violeta Popa, Casa: Imago mundi, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2014 (Florinela Floria)  

145

Violeta Popa, Românii şi imaginarul locuirii, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2014 (Florinela Floria)  

146

Sädegh Hedăyat, Îngropat de viu, Editura „Polirom”, Iași, 2014 (Camelia Chelariu) 148
Gerald Durell, Familia mea și alte animale, Editura „YoungArt”, București, 2014 (Otilia Cocuț) 149
Ioan Dănilă, Româna corectă prin întrebări, răspunsuri şi comentarii, Craiova, „Scrisul Românesc” Fundaţia-Editura, 2014 (Petronela Savin) 150
Lia Faur, Avatarurile feminităţii în opera lui Camil  Petrescu, „Vasile Goldiş” Univerity Press, 2014 (Vasile Spiridon) 151

SCS_31_2014_final 2_19.06-2 (1)