SCS No. 30/2013

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Nr. 30

2013

Copyright 2013, Editura Alma Mater, Bacău, România

ISSN 1224 – 841 X

All rights reserved.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Plurilingvism şi interculturalitate

Cod cultural şi reprezentare

2013

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere,

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin

Redactori de număr: Florinela Floria, Ioan Dănilă

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul ştiinţific

Acad. Solomon Marcus, Academia Română

Acad. Eugen Simion, Academia Română

Prof. univ. dr. Maria Carpov, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Prof. univ. dr. Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Canada

Prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti

Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal, Universitatea din Murcia, Spania

Prof. univ. dr. Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: litere@ub.ro

Cuprins

Cod cultural şi reprezentare (Ioan Dănilă)

7

Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu

Dezbaterea televizată actuală. Studiu de caz

11

Tatiana Ciocoi

A gândi negânditul: Elsa Morante și imaginarul vieții dinainte de viață

41

Odette Arhip

Filmul, viaţa şi implicaţiile metareferenţialităţii

51

Florentina Buzea

Tipologia personajelor feminine în teatrul Sofiei Nădeje

59

Antonia Gîrmacea

Representations of the Carnival and the Grotesque in Three Shakespearean Movies

71

Răzvan Popovici-Diaconu

Vulnerabilităţi şi riscuri ale comunicării în mediul electronic

77

Petronela Savin

A Cultural Semiotic Approach on a Romanian Phraseological Corpus. The Onomasiological Field of Food Instruments

83

Ioan Dănilă

Giorge Pascu sau zidirea prin cuvânt

93

Nicoleta Popa Blanariu

Homo aestheticus, homo fausticus. „Cazul” Leverkühn şi ereziile modernităţii

101

Cristina Popescu

Trup și literă în „falsulˮ jurnal al lui Gheorghe Crăciun

109

Florinela Floria

Jocul de limbaj – „punere în scenă” a alterităţii

135

Recenzii

O abordare teoretico-didactică a folclorului literar românesc (Ioan Dănilă)

141

Cartea cu ruşi (Vasile Spiridon)

143

SCS_30_2013_final_re_iulie 2014_var 2