SCS No. 23/2010

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Plurilingvism şi interculturalitate

2010

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere,

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin

Responsabili de număr: Nicoleta Popa Blanariu, Petronela Savin

Comitetul ştiinţific

Prof. univ. dr. Maria Carpov, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi

Prof. univ. dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Prof. univ. dr. Liviu Dospinescu, Université Laval, Canada

Prof. univ. dr. Amos Fergombé, Université d’Artois, France

C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti

Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal, Universitatea din Murcia, Spania

Prof. univ. dr. Lelia Trocan, Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, France

Conf. univ. dr. Ecaterina Creţu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia

La realizarea numerelor 23 şi 24/ 2010, din seria tematică Plurilingvism şi interculturalitate, au contribuit, de asemeni, Cristina-Ioana Matei (care a tradus prefaţa în limba franceză) şi Mariana Tîrnăuceanu (care a tradus şi revizuit mai multe rezumate în limba engleză).

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Str. Spiru Haret, no. 8, Bacău, România.

Tel./ fax: 0234 – 588884.

Cuprins

Cuvânt înainte: Utopie şi pragmatism. Proiectul intercultural

(Nicoleta Popa Blanariu)

7

Constantin Schifirneţ

Modernitatea tendenţială

15

Liviu Dospinescu

Estetici ale metisajului cultural în teatrul lui William Kentridge

35

Adina Vuković

Text şi reprezentare scenică în teatrul lui Fernando Arrabal. Guernica, de la Picasso la Arrabal

47

Cristina Scarlat

Mircea Eliade – hermeneutica receptării. Transpunerea operei eliadeşti în alte limbaje artistice(tablou sinoptic)

69
Marian Victor Buciu
Adrian Marino faţă cu exilul şi „împărăţia” comunistă

85

Emanuela Ilie

Alteritatea etnică în actualitate. Supoziţii teoretice şi ficţiuni ale Celuilalt

91

Iuliana Savu

O distopie hiperdulce

107

Adrian Jicu

Hermeneutica ideii de critică literară.

Mitanaliză şi demitizare în Iluziile literaturii române, de Eugen Negrici

115

Violeta Preda Popa

Cuvinte libere la Arghezi

121

Gabriela Gîrmacea

Mihail Sebastian – Colaborator temporar la Societatea Naţiunilor

127

Ioan Dănilă

Idiomul ceangăiesc: bilingvism sau plurilingvism?

131

Petronela Savin

Valenţe etnostilistice ale frazeologismelor hrănirii în teatrul lui I. L. Caragiale

135

Diana Stoica

Limbajul poetic: identitatea limbaj – poezie

141

Ecaterina Creţu, Luminiţa Drugă

Împrumutul lexical francez (ne)adaptat în limba română

147

Cristina Popescu

Observaţii privind împrumutul lexical latin (ne)adaptat în limba română. Cuvinte şi sintagme latine în DOOM2

157

Mihaela Hriban Buzatu

Influenţe engleze în opere literare

161

Florentina Popa

Comunicarea nonverbală şi competenţa culturală

169

Sorin Preda

Sacru şi profan, în discursul sloganului

183

Mădălina R. Manolache

Limbajul genizat al reprezentării femeii în discursul european

191

Răzvan Popovici Diaconu

Provocările noilor sisteme mass-media în societatea contemporană

203

Dan Petruşcă

De la Johannes Gutenberg la Bill Gates

211

Laura-Irina Gavriliu

Comunicarea didactică

217

Dan Popa

Combinatorii de analizoare sintactice: instrumente ale lingviştilor pentru învăţarea asistată de calculator a limbilor străine

231

Nadia Nicoleta Morăraşu, Luminiţa Drugă

Reprezentări prototipice ale locuinţei în cultura românească şi occidentală

241

Elena Simionescu

Basmul românesc în context universal

251

Carleta-Elena Brebu

Sibiul-poartă către cerul Europei

257

Recenzii

Victoria Huiban, Feminitate şi erotism în literatură (Vasile Spiridon)

265

Ana Selejan, Poezia românească în tranziţie (Vasile Spiridon)

267

SCS23-2010 (copy)_final