SCS No. 7, 8 / 1997, 1998

COLEGIUL DE REDACŢIE

Prof.univ.dr. Pavel Florea

Universitatea din Bacău

Prof.univ.dr. Doina Cmeciu

Universitatea din Bacău

Prof.univ.dr. Leonida Maniu

Univ. „Al.I.Cuza” – Iaşi

Conf. univ. drd. Elena Bonta

Universitatea din Bacău

Lect. univ. drd. Ioan Dănilă

Universitatea din Bacău

Secretariat tehnic de redacţie

Asist. univ. drd. Luminiţa Drugă

Sing. Elena Uţoiu

UNIVERSITATEA DIN BACĂU

FACULTATEA DE LITERE

SECŢIA FILOLOGIE

Str. Spiru Haret, nr.8

600114 Bacău

Tel./fax: 0234 – 588884

ROMÂNIA

ISSN 1224-841X

CUPRINS Nr.7,8/1997, 1998

I

Omagiu Profesorului universitar Traian Cantemir…..….

5

Traian Cantemir

9
Rodica Miron

Un estetician al folclorului : Traian Cantemir

13
Traian Cantemir

Lucrări publicate

17
Virgil Cuţitaru

Discursul literar

26
Adriana-Gertruda Romedea

Evoluţia teoriei actelor de discurs

31
Daniel-Ştefan Pocovnicu

Pragmatica discursului literaturii în Zazie dans le métro

41
Simina Mastacan

Forme de manifestare a implicitului lingvistic în discursul dramatic din secolul al XVII-lea

60
Doina Cmeciu

Actul lecturii la Virginia Woolf

68
Ioan Sava

Nararea naraţiunii:Absalom, Absalom!, de W. Faulkner

89
Nicolae Nicolescu

Analiza literară comparată – limite şi riscuri

95
Gheorghe Chiper

Contribuţii la definirea conceptului expresie artistică

103

 
Pavel Florea

Eminescu sau ideea eternităţii

116

Leonida Maniu

Câteva aspecte poetice ale Bibliei

123
Maria Smâdu

Despre semnificaţia paratextului în epoca clasică

136
Luminiţa Drugă

Schiţă de sistem al pronumelor şi adjectivelor posesive într-un text din secolul al XVII-lea: Cazania (1643)

143
Elena Bonta

Complexitate şi expresivitate în sfera sinonimiei

152
Ioan Nuţă

VIE, termen fundamental în terminologia viticolă românească
161
Ioan Dănilă

Mass-media şi configuraţia moral-intelectuală a tineretului şcolar

186