SCS No. 5, 6 / 1995, 1996

COLEGIUL DE REDACŢIE

Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei

Univ. „Al.I.Cuza” – Iaşi

Prof.univ.dr. Adrian Poruciuc

Univ. „Al.I.Cuza” – Iaşi

Prof.univ.dr. Pavel Florea

Universitatea din Bacău

Prof.univ.dr. Doina Cmeciu

Universitatea din Bacău

Conf.univ.dr. Leonida Maniu

Univ. „Al.I.Cuza” – Iaşi

Lect. univ. drd. Ioan Dănilă

Universitatea din Bacău

Secretariat tehnic de redacţie

Asist. univ. drd. Luminiţa Drugă

Sing. Elena Uţoiu

UNIVERSITATEA DIN BACĂU

FACULTATEA DE LITERE

SECŢIA FILOLOGIE

Str. Spiru Haret, nr.8

600114 Bacău

Tel./fax: 0234 – 588884

ROMÂNIA

ISSN 1224-841X

CUPRINS
Nr. 9/10 1999/2000

Omagiu Profesorului universitar Leon Leviţchi

I

Lucrări publicate

XVIII
Leon Leviţchi

Eminescu şi literatura engleză

2
George Muntean

Eminescu – documente noi

11
Camelia Cmeciu

Timpul în sonetele lui W. Shakespeare

24
Doina Cmeciu

„Nebunia” lui Hamlet/ Hamlet, Prinţ al Danemarcei

38
Pavel Florea

Eminescu. Maiorescu

69
Daniel-Ştefan Pocovnicu

Estetica deznădejdii, de la Eminescu la Cioran

77
Doina Cmeciu

Actul lecturii la Virginia Woolf

68
Violeta Chelaru-Preda

Demoni şi Daimoni în Cezara

83
Mariana Tîrnăuceanu

„Trecerea” în … eternitate: o analiză la Un phoenix e o pasăre-n vechime, de M. Eminescu

91
Luminiţa Drugă

Despre sinonimie într-un text din sec. al XVII-lea

99
Leonida Maniu
Lirica japoneză arhaică şi medievală

105
Ion Nuţă
Preot, părinte, popă: sinonime (perfecte?)

119
Ioan Lucian Popa

Sinonimia în ansambul fenomenelor de limbaj create de suprapunerea unor parametri semiotici

133
Ioan Sava

A spune sau a nu spune în Zgomotul şi furia

165