SCS No. 33/2015

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Nr. 33
2015
Copyright 2015, Editura Alma Mater, Bacău, România
ISSN 1224 – 841 X
All rights reserved
STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
SERIA FILOLOGIE

Plurilingvism şi interculturalitate
Forme discursive
Revistă a Facultăţii de Litere,
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Redactor-şef: Vasile Spiridon
Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria
Redactori de număr: Floria Florinela, Mihaela Hriban, Petronela Savin
Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu
Comitetul ştiinţific
Solomon Marcus, Academia Română
Eugen Simion, Academia Română
Maria Carpov, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România
Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova
Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România
Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada
Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa
Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România
Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania
Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, România
Geoffrey Sykes, ˝Southern Semiotic Review˝, University of Wollongong and University of Notre Dame Sydney, Australia
Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa
Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.
Coperta: Anca Mihăilă
Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România
Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: studiisicercetari@yahoo.com
https://sites.google.com/site/studiisicercetari/
Cuprins

Prefaţă
7
Pavel Florea
Gȃnd despre cultură
9
Adrian Jicu
Reflexe ale discursului identitar în proza lui Mihail Kogălniceanu
15
Antonia Gîrmacea
Subverting male culture: the female detective as a sociocultural anthropologist
25
Nataşa Maxim

Demonicul la Søren Kierkegaard şi Mircea Eliade
33
Elena Alina Bărbuță
Vasile Lovinescu – hermeneutul scrierilor lui Ion Creangă
45
Mihaela Hriban
Discursul imaginarului vs discursul realităţii reflectat prin câmpuri lexico-semantice în lirica bacoviană
51
Ana-Maria Olaru (Ticu)
Paradigma holografică, efect al suprapunerii realului și imaginarului, în opera lui Fănuş Neagu

57
Petronela Savin

Începuturile lexicografiei româneşti. „Rumänisch-deutsches Wörterbuch” (1903-1924), de H. Tiktin

65
Tîrnăuceanu Mariana
Borderline instances of argumentation in eristic dialogue
73
Violeta Popa, Alin Popa
Boierul moldovean. O abordare socio-simbolică
78
Adina Vukovic
« Lost Highway » de David Lynch et le « cinéma de poésie ». Une voie possible d’analyse
97
Claudia Blouin
La transmission de l’indiscible par le métissage des discours scéniques dans « Samedi détente »
105
Emilia Munteanu
Du jeu theatral au texte et au spectacle vivant
115
Florinela Floria
Discursul cu presa. Cronotopia purtătorului de cuvânt
129
Nicoleta Popa Blanariu
Vintilă Horia: o lectură intertextuală
137
Recenzii şi cronici

Mihai Barbu, Memoriile lui Ion D. Sîrbu. O reconstituire sau Roumain Gary. À la recherche du temps foutu, ediţie revizuită și adăugită, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2013 (Vasile Spiridon)

155
Eugen Munteanu (coord.), Lucrările Colocviului Internaţional Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere (Iaşi – Bălţi, 27-29 iulie 2011), număr special al revistei „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, T. LI, 2011, Iaşi, 2012 (Cristinel Munteanu)
161
Marin Butuc, Particularităţi ale evoluţiei lexicului militar românesc din epoca medievală, Chişinău, 2014 (Ioan Dănilă)
165
In memoriam, Mar(i)lena Lefter (Ioan Dănilă)
167

SCS_33_2015