SCS No. 29/2013

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Nr. 29

2013

Copyright 2013, Editura Alma Mater, Bacău, România

ISSN 1224 – 841 X

All rights reserved.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Aspecte ale literaturii feminine

2013

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere,

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin

Redactori de număr: Nicoleta Popa Blanariu, Florinela Floria

Coordonator de număr: Vasile Spiridon

Comitetul ştiinţific

Acad. Solomon Marcus, Academia Română

Acad. Eugen Simion, Academia Română

Prof. univ. dr. Maria Carpov, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Prof. univ. dr. Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Canada

Prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti

Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal, Universitatea din Murcia, Spania

Prof. univ. dr. Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia

Prof. univ. dr. Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Str. Spiru Haret, no. 8, Bacău, România.

Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: litere@ub.ro

Cuprins

Autopercepţia feminină (Vasile Spiridon)

7

Constanţa-Valentina Mihăilă

Henriette Yvonne Stahl

11

Irina Zamfir

Spaţiu – timp – fiinţare în lirica Anei Blandiana

21

Mihaela Hărmănescu

Aspecte ale prozei rurale feminine în secolul XX

41

Manuela Camelia Sava

Povestirea – nivel de excelență în memorialistica detenției

53

Ana Daniela Gheorghe

Ce este feminismul?

67

Cristina Pipoș

Contexte social-politice și culturale specifice secolului al XX-lea în societățile democratice occidentale și în comunism

89

Oana Hilohi

Alice Voinescu. Perspectiva religioasă

107

Recenzii

„Cu Hasdeu, dincolo de Hasdeu” (Petronela Savin)

125

SCS_29_2013_final_iulie 2014_var 2