SCS No. 28/2012

Plurilingvism şi interculturalitate

Stelian Dumistrăcel – 75

2012

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere,

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Floria Florinela, Adrian Jicu, Petronela Savin, Violeta Preda

Redactor de număr: Petronela Savin

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul ştiinţific

Acad. Solomon Marcus, Academia Română

Acad. Eugen Simion, Academia Română

Prof. univ. dr. Maria Carpov, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi

Prof. univ. dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Prof. univ. dr. Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Canada

Prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti

Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal, Universitatea din Murcia, Spania

Prof. univ. dr. Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia

Prof. univ. dr. Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: litere@ub.ro

CUPRINS

Stelian Dumistrăcel – 75

Nota editorului

7

Schiţă biobibliografică

9

Mesaj de felicitare din partea Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi

11

Ancheta dialectală „nu este un recensământ, ci este o convenţie de colaborare, o formă de comunicare reală” – interviu cu prof.univ.dr. Stelian Dumistrăcel, realizat de conf. univ.dr. Ioan Dănilă

13

Portrete la aniversară

Luminiţa Botoşineanu, Doina Hreapcă, Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu

Stelian Dumistrăcel, un statut şi un rol

21

Cristinel Munteanu

Ancheta dialectală ca dialectică sui generis (sau despre un alt fel de Socrate)

25

Gabriel Mardare

În căutarea informatorului pierdut

29

Petronela Savin

Până în pânzele albe… ale expresiei

37

Nicoleta Popa Blanariu

Spectacolul vorbei

Spe

41

Stelian Dumistrăcel. Spaţii discursive

Stelian Dumistrăcel

Spaţii pragmatico-discursive ale generării idiotismelor: o înscenare caragialescă

45

Limbaj şi creativitate

Cristinel Munteanu

De la Demetrios la Stelian Dumistrăcel cu privire la tratarea stilului/limbajului epistolar

73

Ana-Maria Minuţ, Luminiţa Botoşineanu

Un altfel de paratext: jurnalul de anchetă dialectală

85

Dan S. Stoica

Metaforă şi terminologie

99

Laura-Irina Gavriliu

Reflexele funcţiei fatice în comunicarea didactică

109

Diana Stoica

Ironia discursului eminescian în „Contrapagină”

125

Cipriana Bâclea

Telegrame, de I.L. Caragiale. Normă şi stil

129

Florinela Floria, Petronela Savin

Limbajul poetic. Comunicare dincolo de alteritate

135

Irina Iojă (Zamfir)

Modelul Ana Blandiana – o individualitate în cadrul generaţiei ’60

141

Cristina Popescu

Gheorghe Crăciun sau Literatura între „Trup şi literă”

151

Cenac Oana Magdalena

Concurenţa anglo-română în sistemul financiar românesc

165

Recenzii

Petronela Savin, Romanian Phraseological Dictionary. The Onomasiological Field of Human Nourishment, Iaşi, Institutul European, 2012 (Florinela Floria)

175

Petronela Savin, Universul din lingură.Terminologia privitoare la alimentaţia românească, Iaşi, Institutul European, 2012 (Diana Stoica)

177

SCS_28_2012_iulie 2014