SCS No. 25-26/2011

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Nr. 25-26

2011

Copyright 2011, Editura Alma Mater, Bacău, România

ISSN 1224 – 841 X

All rights reserved.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Plurilingvism şi interculturalitate

Discurs poetic, po(i)etica discursului

2011

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere,

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin

Redactori de număr: Florinela Floria, Adrian Jicu

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul ştiinţific

Acad. Solomon Marcus, Academia Română

Acad. Eugen Simion, Academia Română

Prof. univ. dr. Maria Carpov, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Prof. univ. dr. Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Canada

Prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti

Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal, Universitatea din Murcia, Spania

Prof. univ. dr. Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia

Prof. univ. dr. Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

La realizarea numărului 25-26 din 2011, au contribuit, de asemenea, lector univ. dr. Mariana Tîrnăuceanu şi asist. univ. dr. Ioana Boghian, care au oferit consultanţă lingvistică pentru editarea rezumatelor şi a articolelor în limba engleză.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./ fax: 0234.588884, e-mail: litere@ub.ro

Cuprins

I. Discurs poetic

7

Emanuela Ilie

Poezia lui Mihai Ursachi, între „ironia ontologică” şi missa solemnis

9

Amalia Drăgulănescu

Caligrame postbacoviene în poemele lui Virgil Mazilescu

19

Mihaela Doboș

Vârstele sonetului la Ştefan Aug. Doinaş

25

Carmen Brăgaru

„Zăvoiul din Florica e lunca din Mirceşti” – Vasile Alecsandri în grila lui Ion Pillat

45

Petronela-Gabriela Ţebrean

Râsul morţilor de aur, de Constantin Fântâneru şi obsesia Thanatosului

53

Cristina Popescu

Funcţii poetice ale elegiei exilului la Ovidius. Procedee omofonice

61

Diana Stoica

Imaginarul poetic al elementelor. Stânca – valorificări eminesciene

69

Gabriela Gîrmacea

Imaginar literar şi ideologie în poezia fracturiştilor

79

II. Po(i)etica prozei

87

Iuliana Savu

Ioana Pârvulescu, pe calea romanului

89

Anca Cazacu

Sub semnul sinelui: Mircea Nedelciu în zodia scafandrului

95

Mihaela Teodor Chiribău-Albu

Dimensiuni ale temporalităţii în nuvela fantastică eliadescă

107

Cristina Sculiţă

Valenţe ale discursului oral în textul lui Marin Preda

115

III. „Noua Alianţă” şi Logosul cosmotic

119

Mihai Brescan

Universul elegant

121

Mihaela-Cătălina Tărcăoanu

Limbajul poetic – facultatea de a crea lumi posibile – în viziune coșeriană

133

IV. Studii interculturale

143

Corina-Elena Botezatu

Identitatea românească, între influenţă şi autohtonism

145

Elena Isai

Abel Roznovski – destinul unui emigrant în romanul Caïn et Abel de Jeffrey Archer

159

Florin Ţupu

Confluenţe româno-hawaiiene în literatura lui Valeriu Anania

167

Recenzii

Gramatica Academiei, într-o secvenţă explicativă (Ioan Dănilă)

175

SCS_25 26 2011_final_re_iulie 2014