SCS No. 24/2010

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

PLURILINGVISM ŞI INTERCULTURALITATE

PLURILINGUISME ET INTERCULTURALITÉ

PLURILINGUALISM AND INTERCULTURALITY

2010

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere,

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin

Responsabili de număr: Nicoleta Popa Blanariu, Petronela Savin

Comitetul ştiinţific

Prof.univ. dr. Maria Carpov, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi

Prof.univ. dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi

Prof.univ. dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Prof. univ. dr. Liviu Dospinescu, Université Laval, Canada

Prof. univ. dr. Amos Fergombé, Université d’Artois, France

C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti

Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal, Universitatea din Murcia, Spania

Prof. univ. dr. Lelia Trocan, Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, France

Conf. univ. dr. Ecaterina Creţu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ.dr. Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia

La realizarea celor două volume ale actelor colocviului, au contribuit, de asemeni,

Cristina-Ioana Matei (traducerea prefeţei în limba franceză),

Mariana Tîrnăuceanu (traducerea şi revizuirea mai multor rezumate în limba engleză).

Adresa redacţiei:

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Str. Spiru Haret, no. 8, Bacău, România.

Tel./ fax: 0234 – 588884

ÉTUDES ET RECHERCHES SCIENTIFIQUES. SÉRIE PHILOLOGIE

Revue de la Faculté des Lettres,

Université «Vasile Alecsandri» de Bacău

Directeur: Vasile Spiridon

Comité de rédaction: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin

Responsables du numéro: Nicoleta Popa Blanariu, Petronela Savin

Conseil scientifique:

Maria Carpov, Université «Al.I. Cuza» de Jassy, Roumanie

Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Université «Al.I. Cuza» de Jassy, Roumanie

Mircea A. Diaconu, Université «Ştefan cel Mare» de Suceava, Roumanie

Liviu Dospinescu, Université Laval, Canada

Amos Fergombé, Université d’Artois, France

Gabriela Haja, Institut de Philologie Roumaine «Al. Philippide», Jassy, Filiale de l’Académie Roumaine

Adriana-Gertruda Romedea, Université «Vasile Alecsandri» de Bacău, Roumanie

Constantin Schifirneţ, École Nationale d’Études Politiques et Administratives, Bucarest, Roumanie

Francisco Torres Monreal, Université de Murcie, Espagne

Lelia Trocan, Université de Craïova, Roumanie

Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, France

Ecaterina Creţu, Université «Vasile Alecsandri» de Bacău

Ioan Dănilă, Université «Vasile Alecsandri» de Bacău

Emilia Munteanu, Université «Vasile Alecsandri» de Bacău

Ioan Sava, Université «Vasile Alecsandri» de Bacău

Milan Vukomanović, Université de Belgrade, Serbie

À la réalisation des numéros 23/ 2010 et 24/ 2010, ont contribué aussi

Cristina-Ioana Matei (pour la traduction de la préface en français),

et Mariana Tîrnăuceanu (pour la traduction et la révision de plusieurs résumés en anglais).

Adresse de la rédaction:

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Str. Spiru Haret, no. 8, Bacău, România.

Tel./ fax: 0234 – 588884

Table des matières

Avant-propos

Utopie et pragmatisme. Le projet interculturel

(Nicoleta Popa Blanariu)

11

Crossroads of Cultural Representations. Language(s), Literature and Mentality

Elena Bonta, Adriana-Gertruda Romedea

Premises for intercultural dialogue. Case study

19

Ioan Sava

Intercultural Understanding

27

Mariana Tîrnăuceanu

Resonances …

31

Cătălina Bălinişteanu

Modern Reinterpretation of the Myth in Leda and the Swan

41

Ioana Boghian

Changing Relationships through Ownership

in A. Brontë’s The Tenant of Wildfell Hall

49

Cristina-Georgiana Voicu

(Alter)-Native Caribbean Discourse in Jean Rhys’s

Wide Sargasso Sea: Creole in Form and Genre

61

Mihaela Culea, Nadia-Nicoleta Morăraşu

Literary and Cultural Representations of the Building-Metaphor

in the English “Culture of Sensibility”

69

Mihaela-Cătălina Tărcăoanu

Point Of View In Jean Rhys’s Short Story

Let Them Call It Jazz

79

Cristina Gabriela Marin

English Word Stress

93

Langage(s), discours, imaginaire littéraire: une approche interculturelle

Caroline Ziolko

Arts plastiques, langage numérique, plurilinguisme

97

Simina Mastacan

Quelques remarques sur la « mémoire seconde des mots » et les risques de la traduction

107

Veronica Grecu

« Le français en partage » : pluralité des normes et identités différentes

115

Florinela Floria

Europolis. Le discours de l’interculturalité

119

Sanda Marcoci

Le nom propre de marque – le symbole de la qualité dans le discours publicitaire

127

Adela-Marinela Stancu

Le mot lys et son champs sémantique

133

Nicoleta Popa Blanariu

Les visages de l’étranger. Identité et «double aliénation».

Un paradoxe chez les modernes: imaginaire gnostique et vision nihiliste

SCS_24_2010 (4)_final