SCS No. 21/2009

Antropologie

culturală

2009

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA: FILOLOGIE

Revistă bianuală a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bacău

COLECTIVUL DE REDACŢIE

Redactor-şef: Ioan Dănilă

Comitet editorial : Violeta Preda, Nicoleta Popa Blanariu, Petronela

Savin

Responsabili de număr: Mihaela Buzatu, Adrian Jicu, Alin Popa

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Cercetător ştiinţific gradul I dr.

Iordan Datcu

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, Bucureşti

Acad. Mihai Cimpoi

Uniunea Scriitorilor Chişinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Prof.univ.dr. Pavel Florea

Universitatea din Bacău

Prof.univ.dr. Liviu Leonte

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

Prof.univ.dr. Dan Mănucă

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal

Universitatea din Murcia, Spania

Prof.univ.dr. Constantin Parascan

Universitatea din Bacău

Prof. univ. dr.Adriana-Gertruda Romedea

Universitatea din Bacău

Prof. univ. dr. Vasile Spiridon

Universitatea din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă

Universitatea din Bacău

Conf. univ. dr. Milan Vukomanović

Universitatea din Belgrad, Serbia

Consilier editorial: Gabriel Lazăr

Adresa: Universitatea din Bacău, Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./fax: 0234 – 588884

http://sites.google.com/site/studiisicercetari; studii.si.cercetari.bc@gmail.com
CUPRINS

ANTROPOLOGIE CULTURALĂ

Cuvânt-înainte (Ioan Dănilă)…………………………………………..

7

Gheorghe Iorga

Scurtă introducere în khayyāmologie (II)……………………

11

Ilie Rusu

Relaţia biserică – stat în România în timpul patriarhului Teoctist după 1990……………………………………………………….

16

Florentina Popa
Pragmatica discursului ştirilor la BBC (II)…………………

45
Adina Vuković

Raportul text/ reprezentare scenică. Ipostaze în teatrul secolului al XX-lea ………………………………..…………

76
Cristina Scarlat
Memoria peliculei: Mircea Eliade – His Name, His Destinity – un documentar de excepţie………………………….…..

112
Ioana Boghian

Thomas Hardy: The Need to Map Characters……………..

133

Nadia-Nicoleta Morăraşu

Nicknaming and the Emergence of New Identities in Fiction

145

VARIA

Ilie Rusu

Biserica Ortodoxă Română la rangul de Patriarhie până la Patriarhul Teoctist……………………………………………..

159

Ion Popescu-Sireteanu

Limba română în graiul ceangăilor din Moldova ……………

182

Ioan Dănilă

Limba română şi cultivarea ei în preocupările Astrei………….

186

Vasile Spiridon

O diagramă restitutivă …………………………..……………..

189

Vasile Spiridon

Împotriva plicticoasei nemuriri………………………………………..

193

Domenii de competenţă, arii de interes ştiinţific, coordonate de contact ale autorilor……………………………….

197