SCS No. 19/2008

Plurilingvism şi interculturalitate

II

2008

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA: FILOLOGIE

Revistă bianuală a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bacău

COLECTIVUL DE REDACŢIE

Redactor-şef: Ioan Dănilă

Comitet editorial: Violeta Preda, Nicoleta Popa, Alin Popa

Responsabili de număr: Mihaela Buzatu, Petronela Savin, Adrian Jicu

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Cercetător ştiinţific gradul I dr.

Iordan Datcu

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, Bucureşti

Acad. Mihai Cimpoi

Uniunea Scriitorilor Chişinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Prof.univ.dr. Pavel Florea

Universitatea din Bacău

Prof.univ.dr. Liviu Leonte

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

Prof.univ.dr. Dan Mănucă

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal

Universitatea din Murcia, Spania

Prof.univ.dr. Constantin Parascan

Universitatea din Bacău

Prof. univ. dr.Adriana-Gertruda Romedea

Universitatea din Bacău

Prof. univ. dr. Vasile Spiridon

Universitatea din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă

Universitatea din Bacău

Conf. univ. dr. Milan Vukomanović

Universitatea din Belgrad, Serbia

Consilier editorial: Gabriel Lazăr

Adresa: Universitatea din Bacău, Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./fax: 0234 – 588884

http://sites.google.com/site/studiisicercetari; studii.si.cercetari.bc@gmail.com
CUPRINS

PLURILINGVISM ŞI INTERCULTURALITATE II

Cuvânt-înainte (Ioan Dănilă)………………………………………….

7

Florentina Popa

Pragmatica discursului ştirilor la BBC (I)………………………..

15

Adina Vuković

Dimensiunea verbală a comunicării teatrale. Coordonate arrabaliene …………………………………………………….

42

Nicoleta Popa Blanariu
Gest ritual şi spectacol contemporan (o lectură semiotică)…

76

Amalia Petrovici

Comunicarea de criză …………………………………………

91

Gheorghe Iorga

O scurtă introducere în khayyāmologie (I)……………………….

103

Ioan C. Cioban

Unele consideraţii asupra culturii romani ……………………..

115

Elena Grigoraş

Incursiune în istoria traducerilor sonetelor lui William Shakespeare în limba română…..…………………………………..

122

Ioana Boghian
(In)dependence Within the Victorian Middle-Class Family………………………………………………………………………….

137

Elena Grigoraş

Prosodic and Lexical Features in Shakespeare’s Sonnet CXXXII Translations…………………………………………….

149

Florinela Floria

Alteritatea – între dialog şi reprezentare……………………………

172

VARIA

Vasile Spiridon

Lecturi fidele………………………………………………………………

187

Vasile Spiridon

Primatul textului neficţional………………………………………….

190

Ioan Dănilă

Contextualitate şi dinamism…………………………………………..

193

Ioan Dănilă

Modelul postdoctoral……………………………………………………

196