SCS No. 17/2007

Plurilingvism şi interculturalitate 
 
COLECTIVUL DE REDACŢIE
Redactor-şef: Ioan Dănilă
Comitet editorial: Violeta Preda, Nicoleta Popa-Blanariu, Adrian Jicu
Responsabili de număr: Violeta Preda, Ecaterina Creţu
COMITETUL ŞTIINŢIFIC
Cercetător ştiinţific gradul I dr. Iordan
Datcu
Institutul de Istorie şi Teorie Literară
„G. Călinescu“ al Academiei Române,
Bucureşti
 Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal Universitatea din Murcia, Spania
Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea Universitatea din Bacău
Acad. Mihai Cimpoi Uniunea Scriitorilor Chişinău,
Republica Moldova
Prof.univ.dr. Liviu Leonte Universitatea „Al.I.Cuza“ Iaşi
Prof.univ.dr. Dan Mănucă Universitatea „Al.I.Cuza“ Iaşi
Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu Universitatea „Ştefan cel Mare“
Suceava
Prof. univ. dr. Pavel Florea Universitatea din Bacău
Prof.univ.dr. Constantin Parascan Universitatea din Bacău
Prof. univ. dr. Vasile Spiridon Universitatea din Bacău
Conf. univ. dr. Milan Vukomanović Universitatea din Belgrad, Serbia
Conf. univ. dr. Ioan Dănilă Universitatea din Bacău
Adresa: Universitatea din Bacău, Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România; Tel./fax: 0234 –
588884
http://sites.google.com/site/studiisicercetari; studii.si.cercetari.bc@gmail.com
CUPRINS
TRAIAN CANTEMIR
Corespondenţă, evocări, comentarii critice
 Cuvânt-înainte (Ioan Dănilă) 9
 Cornel Galben, Fişă de dicţionar 13
 Ioan Dănilă, Filologul, pedagogul, omul de cultură 18
 Iordan Datcu, Scrisori de la Traian Cantemir 28
 Remus Zăstroiu, Basmele istroromâne în viziunea lui Traian
Cantemir
52
 Mircea Dinutz, De câte ori ne îmbrăcăm în lumina trecutului 60
 Nicolae Nicolescu, O veritabilă personalitate academică 69
 Adrian Jicu, Traian Cantemir în revista „Ateneu“ 77
 Ecaterina Creţu, Profesorul Traian Cantemir– un homo aedificans 84
 Elena Fermuş (Bondar), Amintiri… 87
 Ioan Mitrea, Traian Cantemir – un intelectual de mare nobleţe 89
 Marin Cosmescu, Traian Cantemir – un pătimaş cercetător al
culturii româneşti
98
 Constantin Juncu, Nobleţea împlinirii 100
 Vasile Bardan, Excelenţa Sa, Profesorul 101
 Mihai şi Maria Bocancea, Familia Cantemir şi şcoala Părhăuţi 103
ETNOLINGVISTICĂ ŞI TEORIA COMUNICĂRII
 Ioan Dănilă, Istroromâna, azi. Proiect de intervenţie 113
 Petronela Savin, Pentru un studiu etnolingvistic al frazeologiei
laptelui şi mierii
121
 Gheorghe Stog, Intenţie comunicativă/ situaţie comunicativă /
unitate comunicativă
144
 ARTE ŞI LITERATURĂ
 Maria Toronciuc, Sonata pentru vioară şi pian în creaţia
românească. Succint periplu istoric
163
 Raluca Patraş, Cultura muzicală naţională românească în prima
jumătate a secolului al XX-lea
178
 Nicoleta Popa-Blanariu, Polifonia ca intertext. O poetică a
reminiscenţei: Gabriel García Márquez, Un veac de singurătate
191
VARIA
 Ion Nuţă, O carte de valoare şi utilitate 207
 Ioan Dănilă, Toponimia Ţării Loviştei 209
 Domenii de competenţă, arii de interes ştiinţific, coordonate de
contact ale autorilor
211