SCS No.11, 12 / 2001, 2002

OMITETUL DE REDACŢIE

Prof.univ.dr. Liviu Leonte

Univ. „Al.I.Cuza” – Iaşi

Prof.univ.dr. Doina Cmeciu

Universitatea din Bacău

Prof.univ.dr. Pavel Florea

Universitatea din Bacău

Conf.univ.dr. Constantin Parascan

Universitatea din Bacău

Lector.univ.dr. Ioan Dănilă

Universitatea din Bacău

Secretariat tehnic de redacţie

Lector univ.dr. Luminiţa Drugă

Asistent univ.drd. Adrian Jicu

Sing. Elena Uţoiu

Redactor responsabil

Conf.univ.dr. Constantin Parascan

UNIVERSITATEA DIN BACĂU

FACULTATEA DE LITERE

SECŢIA FILOLOGIE

Str. Spiru Haret, nr.8

600114 Bacău

Tel./fax: 0234 – 588884

ROMÂNIA

ISSN 1224 – 841X

CUPRINS
Nr. 11/12 2001/2002

I
Liviu Leonte

Elemente ale barocului în proza română actuală

(până la 1990) …..…………………………………..….

5
Pavel Florea

Titu Maiorescu despre poezie ………………………….

24
Adriana-Gertruda Romedea

Roluri narative …………………………………………

33
Constantin Parascan

Zoe Dumitrescu-Buşulenga ……………………………

39
Constantin Călin

Maestru şi discipol …………………………………..…

48
Vasile Spiridon

Eminescu – ipostaze narcisiace ale androginiei ……….

54
Leonida Maniu

Poezia greacă cu implicaţii satirice ……………………

67
Adrian Jicu

Chipurile norocului ……………………………………

74
Florin Leonte

Timp eroic şi memorie antieroică în poezia epică a antichităţii. Homer şi Vergilius ………………………..

82
Mariana Tîrnăuceanu

Visul Hameleonului din perspectivă psihanalitică …..…

91
Andreea Viţăluş

Sinele şi dimensiunile spaţiale în romanele

lui Charlotte Brontë ……………………………………

103
II

Ioan Dănilă
Româna şi maghiara, limbi în contact.

Sinteza cercetărilor ……………………………………

117
Luminiţa Drugă

Mărci ale „stilului” istoriografic la Grigore Ureche

şi Miron Costin ……..…………………………………

135
Mihaela Buzatu

Influenta limbii engleze asupra dinamicii

vocabularului limbii romane actuale ………………..…

143
Nicoleta Popa

Iconismul coregrafic. Între semiotică şi studiul

Mentalităţilor ………………………………………..…

152
III
Elena Bonta

Exerciţiu de analiză conversaţională …………………

172
Petronela Găbureanu

Interviul – metodă modernă a cercetării dialectale ….

182
Ioan Nuţă

Recenzie: Fonetică şi fonologie – Ioan Dănilă ..……..

193