SCS No. 34/2015

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
SERIA FILOLOGIE
Nr. 34
2015
Copyright 2015, Editura Alma Mater, Bacău, România
ISSN 1224 – 841 X
All rights reserved
STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
SERIA FILOLOGIE

Plurilingvism şi interculturalitate
Memorie, ficţiune şi reprezentare (inter)culturală
Revistă a Facultăţii de Litere,
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Redactor-şef: Vasile Spiridon
Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria
Redactori de număr: Floria Florinela, Mihaela Hriban, Petronela Savin
Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu
Comitetul ştiinţific
Solomon Marcus, Academia Română
Eugen Simion, Academia Română
Maria Carpov, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România
Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova
Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România
Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada
Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa
Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România
Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania
Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, România
Geoffrey Sykes, ˝Southern Semiotic Review˝, University of Wollongong and University of Notre Dame Sydney, Australia
Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa
Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.
Coperta: Anca Mihăilă
Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România
Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: studiisicercetari@yahoo.com
https://sites.google.com/site/studiisicercetari/
Cuprins

Violeta Teodora Lungeanu

Autobiografia – reconsiderări teoretice ale mecanismelor de construcție în textul autobiografic
7
Elisabeta Gheorghe
Portretul generic al călătoarei românce. Cine sunt, prin urmare, aceste călătoare, autoare de memorii de călătorie

19
Elisabeta Gheorghe
Între etic şi estetic. De ce călătoresc româncele? De ce scriu?

39
Elena Filote (Panait)
Aspecte ale discursului memorialistic feminin. Ioana Postelnicu, Seva din adâncuri
53
Elena Manole (Mateiu)

Primele exerciţii ficţionale ale unui diletant cu experienţă
73
Antonia Gîrmacea
Aspecte imagologice în romanul Doctor Hanemann de Stefan Chwin

81
Elena Pârlog
Casa, element al imaginarului mitic subiectiv în romanele lui George Bălăiţă

87
Petronela Savin

Destinul cultural al Dicţionarului universal al limbei romȃne, de Lazăr Şăineanu (1896)

103
Viorel Păunescu

Clovnade, bufonade, mascarade
109
Elena Iancu
Bottom-drawer drama. Victor Cilincă

123
Dan Popa
Fenomenul Hatsune Miku, avatar 3d sau cântăreaţă virtuală ?

137
Recenzii şi cronici

Virginia Blaga, Intratextualitatea în opera lui Mihai Eminescu, Iași, Ed. Junimea, 2015 (Vasile Spiridon)

155
Paul Dumitrescu, Singur printre prieteni, Râmnicu-Vâlcea, Ed. ANDREI BOOKS, 2015 (Mihaela Hriban)
159

SCS_34-5