SCS No. 27/2012

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Nr. 27

2012

Copyright 2012, Editura Alma Mater, Bacău, România

ISSN 1224 – 841 X

All rights reserved.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA FILOLOGIE

Plurilingvism şi interculturalitate

Imaginar, imagologie, teatralitate

2012

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE. SERIA FILOLOGIE

Revistă a Facultăţii de Litere,

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Redactor-şef: Vasile Spiridon

Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin

Redactori de număr: Florinela Floria, Ioan Dănilă

Coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu

Comitetul ştiinţific

Acad. Solomon Marcus, Academia Română

Acad. Eugen Simion, Academia Română

Prof. univ. dr. Maria Carpov, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Prof. univ. dr. Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Canada

Prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa

C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române

Prof. univ. dr. Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti

Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal, Universitatea din Murcia, Spania

Prof. univ. dr. Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia

La realizarea numărului 27 din 2012, au contribuit, de asemenea, lector dr. Mariana Tîrnăuceanu şi asist. univ. dr. Ioana Boghian, care au oferit consultanţă lingvistică pentru editarea rezumatelor şi a articolelor în limba engleză.

Coperta: Anca Mihăilă

Adresa redacţiei: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: litere@ub.ro

Cuprins

Imaginarul scenei, scena imaginarului, sub sigla POSDRU (Ioan Dănilă)

7

Liviu Dospinescu

Les «querelles» interculturelles au Théâtre du Soleil: politique et représenta­tion dans Le Dernier Caravansérail

11

Emilia Munteanu

Parole poétique – parole scénique

33

Alexandra Ciocârlie

Dumitru Solomon, între prezent şi antichitate

41

Adina Vuković

Labirintul lui Fernando Arrabal. Lectură regizorală şi context politic (Mihai Măniuţiu şi Gavriil Pinte)

47

Simona-Maria Ojică

The Aesthetic Poetics of The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde and A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce

69

Cristina Balinte

„Sufletul locului”, pe „sufletul călătorului”. Orizont de aşteptare, clişee culturale, percepţii imagologice, în Memorialul lui Mihai Ralea

87

Bogdan Crețu

Cât de reale sunt animalele „fantastice”? Cantemir şi mitul medieval al inorogului

95

Mihai Brescan

Sfera – obiect geometric, filosofic şi poetic

101

Ana-Maria Bunduc Fomin

Imagining Transcendence in Mircea Eliade’s Post-War Mythical Prose

111

Ancuța Gurban Dinu

Frontierele genului fantastic

119

Silvia-Maria Comanac Munteanu

Poetica imaginarului orbitor în proza lui Mircea Cărtărescu

137

Recenzii

Spiritualitatea românească şi imagologia (Ioan Dănilă)

151

SCS_27_2012_final_re_iulie 2014_var 2