SCS No. 22/2009

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA: FILOLOGIE

Plurilingvism şi interculturalitate

III

2009

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE.

SERIA: FILOLOGIE

Revistă bianuală a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bacău

COLECTIVUL DE REDACŢIE

Redactor-şef: Ioan Dănilă

Comitet editorial : Nicoleta Popa Blanariu, Mihaela Hriban, Petronela Savin

Responsabili de număr: Violeta Preda, Adrian Jicu, Alin Popa

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Cercetător ştiinţific gradul I dr.

Iordan Datcu

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, Bucureşti

Acad. Mihai Cimpoi

Uniunea Scriitorilor Chişinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Prof.univ.dr. Pavel Florea

Universitatea din Bacău

Prof.univ.dr. Liviu Leonte

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

Prof.univ.dr. Dan Mănucă

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal

Universitatea din Murcia, Spania

Prof.univ.dr. Constantin Parascan

Universitatea din Bacău

Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea

Universitatea din Bacău

Prof. univ. dr. Vasile Spiridon

Universitatea din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă

Universitatea din Bacău

Conf. univ. dr. Milan Vukomanović

Universitatea din Belgrad, Serbia

Consilier editorial: Gabriel Lazăr

Adresa: Universitatea din Bacău, Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./fax: 0234 – 588884

http://sites.google.com/site/studiisicercetari; studii.si.cercetari.bc@gmail.com

CUPRINS

PLURILINGVISM ŞI INTERCULTURALITATE III

Cuvânt-înainte (Ioan Dănilă)…………………………………………..

7

Mihaela Buzatu Hriban

Rolul anglicismelor în organizarea interioară a sistemului românei .…………………………………………….

13

Cristina Cîrtiţă-Buzoianu

Politicul ca formă de acţiune a istoriei ………………………

22
Ioan Dănilă

-uri, -e: o rivalitate desinenţială………………………………..

38

Mihaela Buzatu Hriban

Însumarea datelor privind adaptarea fonetică, încadrarea morfologică şi asimilarea semantică a neologismelor româneşti literare de origine engleză ……

49

Cristina Cîrtiţă-Buzoianu

O altă faţă a cotidianului: toleranţa………………………………

94

Ioana Boghian

The Victorian (Im)moral Architecture……………………..

104

Alexandra Moraru

Reiteration – a Strategy of Emphasis in the Diplomatic Discourse ……………………………………………………………

118

Mariana Tîrnăuceanu

Perceiving Turner Through Ruskin, Reading Ruskin Through Turner………………………………………………………

133

Nadia-Nicoleta Morăraşu

A Comparative Aproach to Anthroponymic Devices in Eliot and Dickens..……………………………………………………..

144

Ioana Boghian

„Houses” in Victorian England: the Debtors’ Prison and the High Court of Chancery………………………………..

166

VARIA

Luminiţa Drugă

Otilia Dragomir, Istoriia Ţărâi Româneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino……………………………

181

Ecaterina Creţu

Limba română şi norma literară………………………………

186

Ion Popescu-Sireteanu

Limba română în graiul ceangăilor din Moldova……….

190

Domenii de competenţă, arii de interes ştiinţific, coordonate de contact ale autorilor……………………………….

195