SCS No. 20/2008

ROMANITATE, ROMÂNITATE, ROMÂNISM

2008

STUDII ŞI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

SERIA: FILOLOGIE

Revistă bianuală a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bacău

COLECTIVUL DE REDACŢIE

Redactor-şef: Ioan Dănilă

Comitet editorial: Violeta Preda, Nicoleta Popa, Alin Popa, Mihaela Buzatu, Petronela Savin

Responsabil de număr: Adrian Jicu

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Acad. Mihai Cimpoi

Uniunea Scriitorilor Chişinău, Republica Moldova

Cercetător ştiinţific gradul I dr.

Iordan Datcu

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, Bucureşti

Prof.univ.dr. Bruno Mazzoni

Universitatea din Pisa

Prof.univ.dr. Lorenzo Renzi

Universitatea din Padova

Prof.univ.dr. Goran Filipi

Universitatea din Pola

Prof.univ.dr. Alexandru Niculescu

Universitatea din Udine

Prof.univ.dr. Aldo Cuneo

Universitatea din Pisa

Prof.univ.dr. Gheorghe Carageani

Universitatea din Napoli

Prof.univ.dr. Vasile Arvinte

Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi

Prof.univ.dr. Liviu Leonte

Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi

Prof.univ.dr. Dan Mănucă

Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi

Prof.univ.dr. Pavel Florea

Universitatea din Bacău

Prof.univ.dr. Constantin Parascan

Universitatea din Bacău

Conf.univ.dr Ioan Dănilă

Universitatea din Bacău

Consultant editorial: Gabriel Lazăr

Adresa: Universitatea din Bacău, Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./fax: 0234 – 588884

http://sites.google.com/site/studiisicercetari; studii.si.cercetari.bc@gmail.com
CUPRINS

ROMANITATE,

ROMÂNITATE, ROMÂNISM

Ioan DĂNILĂ
Cuvânt-înainte………………………………………….…………..7

FIGURI ALE ROMANISTICII/ROMANISTICII BĂCĂUANE: GHEORGHE CARAGAŢĂ ŞI TRAIAN CANTEMIR

Ioan DĂNILĂ

Gheorghe Caragaţă – lingvistul, literatul, traducătorul

13

Alexandru NICULESCU

Elevii profesorului Iorgu Iordan…

19

Aldo CUNEO
În amintirea profesorului Gheorghe Caragaţă

23

Amalia Petrovici

Comunicarea de criză …………………………………………

91

Gheorghe Iorga

O scurtă introducere în khayyāmologie (I)……………………….

103

Ioan C. Cioban

Unele consideraţii asupra culturii romani ……………………..

115

Elena Grigoraş

Incursiune în istoria traducerilor sonetelor lui William Shakespeare în limba română…..…………………………………..

122

Ioana Boghian
(In)dependence Within the Victorian Middle-Class Family………………………………………………………………………….

137

Elena Grigoraş

Prosodic and Lexical Features in Shakespeare’s Sonnet CXXXII Translations…………………………………………….

149

Florinela Floria

Alteritatea – între dialog şi reprezentare……………………………

172

FIGURI ALE ROMANISTICII/ROMANISTICII BĂCĂUANE: GHEORGHE CARAGAŢĂ ŞI TRAIAN CANTEMIR

Ioan DĂNILĂ

Gheorghe Caragaţă – lingvistul, literatul, traducătorul

13

Alexandru NICULESCU

Elevii profesorului Iorgu Iordan…

19

Aldo CUNEO
În amintirea profesorului Gheorghe Caragaţă

23

Amalia Petrovici

Comunicarea de criză …………………………………………

91

Gheorghe Iorga

O scurtă introducere în khayyāmologie (I)……………………….

103

Ioan C. Cioban

Unele consideraţii asupra culturii romani ……………………..

115

Elena Grigoraş

Incursiune în istoria traducerilor sonetelor lui William Shakespeare în limba română…..…………………………………..

122

Ioana Boghian
(In)dependence Within the Victorian Middle-Class Family………………………………………………………………………….

137

Elena Grigoraş

Prosodic and Lexical Features in Shakespeare’s Sonnet CXXXII Translations…………………………………………….

149

Florinela Floria

Alteritatea – între dialog şi reprezentare……………………………

172

ROMANITATE ŞI ROMÂNITATE.

ABORDĂRI INTER- ŞI TRANSDISCIPLINARE

Pavel FLOREA

„Junimea“ în context european……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

Ilie RUSU
Relaţia biserică – stat în România. Strădaniile patriarhului Teoctist şi ale Sfântului Sinod pentru afirmarea autonomiei bisericii ortodoxe în relaţia cu statul până în 1990…………….….76

Mihai VASILIU
O analiză semiotică a discursului politic la Ion I. C. Brătianu………………………………………………………………………………………………..…….111

Diana STOICA
Imagine şi sens poetic. Preliminarii la o poetică a imaginarului………………..……………………………………………………………………………..….120

Aurel STANCIU
Porţile monumentale ţărăneşti…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………126

Gianina IORDĂCHIOAIA
The Negative Semantics of Romanian N-Words…………………………………………………………………………………………………………………………….…….134

RECENZII

Vasile Spiridon – Iulian Costache, Eminescu. Negocierea unei imagini….……………………………………………………………………………………………………………………149

Ioan Dănilă – Lăcrămioara Solomon, Poetica elementelor în lirica lui Lucian Blaga………………………………………………………………………………………………..152

Vasile Spiridon – Eugen Simion, Genurile biograficului……………………………………………………………………………………………………………………………………………….154

Domenii de competenţă, arii de interes ştiinţific, coordonate de contact ale autorilor…………………………………………………………….158