Editorial board

Editorial board

Editor-in-chief: Vasile Spiridon

Editorial board: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Preda, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România

Tel./ fax: 0234 – 588884, e-mail: studiisicercetari@yahoo.com

SCIENTIFIC COMMITTEE

 • Solomon Marcus, Academia Română
 • Eugen Simion, Academia Română
 • Maria Carpov, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
 • Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România
 • Tatiana Ciocoi, Universitatea de Stat din Moldova
 • Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, România
 • Liviu Dospinescu, Universitatea Laval, Québec, Canada
 • Stelian Dumistrăcel, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
 • Amos Fergombé, Universitatea Artois, Franţa
 • Gabriela Haja, Institutul de Filologie „A. Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române
 • Luminiţa Hoarţă-Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, România
 • Asun López-Varela, Universitatea Complutense Madrid, Spania
 • Constantin Schifirneţ, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, România
 • Geoffrey Sykes, ˝Southern Semiotic Review˝, University of Wollongong and University of Notre Dame Sydney, Australia
 • Caroline Ziolko, École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Franţa
 • Ioan Dănilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
 • Emilia Munteanu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
 • Ioan Sava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
 • Milan Vukomanović, Universitatea din Belgrad, Serbia.